K návrhu nového Územního plánu města Brna

Ten byl v polovině loňského roku zpracovatelem (Kanceláří architekta města Brna) předložen veřejnosti k připomínkování. Stanovisko městské organizace KSČM zpracovala jeho Městská rada zastupitelů MČ za KSČM. Po schválení naším městským výborem jsme jej v řádném termínu do 30. 6. 2020 předložili jako oficielní námitku zástupce veřejnosti zpracovatelům a současně veřejnosti a městským zastupitelům představili na červnovém zasedání Zastupitelstva města Brna. Pokračování textu K návrhu nového Územního plánu města Brna