Informace z Diskusního čtvrtka 16. června

Za diskuzí květnovou, přiměřeně času komplexně věnovanou tématu války, byla uskutečněna v červnu diskuze navazující, rozvíjející téma konkrétně směrem k příčinám současného vojenského konfliktu na Ukrajině a sice „Vznik nacionalismu na Ukrajině“. Což je téma jak aktuální, tak i nadčasové a také výkladově nebezpečné v souvislosti se vzrůstající „ukrajinizací“ našeho domácího politického prostředí. Pokračování textu Informace z Diskusního čtvrtka 16. června

Tisková zpráva: RESTART PRO BRNO NESOUHLASÍ S RUŠENÍM ZAHRÁDEK

Zástupci kandidátky RESTART PRO BRNO na jednání Zastupitelstva města Brna přinesli vedení města hlínu ze zahrádkářských kolonií, které chce vedení města kvůli tlaku developerů rušit. Před radní tak položili 10 kbelíků s hlínou z jednotlivých zahrádkářských osad. Pokračování textu Tisková zpráva: RESTART PRO BRNO NESOUHLASÍ S RUŠENÍM ZAHRÁDEK

Václav Fišer: Osobní douška za diskusním čtvrtkem 19. května

V atmosféře zjitřených emocí, pokládající už jen otevření diskuze na téma války za trestu hodnou podporu „ruského fašismu“ a vybízející občany ke vzájemné nevraživosti na základě i jen pochybností o „jediném správném názoru“ uspořádal Městský výbor KSČM Brno diskuzi na zásadní téma: Válka jako důsledek krize imperialismu. Pokračování textu Václav Fišer: Osobní douška za diskusním čtvrtkem 19. května

Václav Fišer: K XI. sjezdu, „Den poté“

O víkendu 14. a 15. května se v Brně odehrál dlouho očekávaný XI. sjezd KSČM. Za nelichotivými peripetiemi spojenými s jeho odkládáním, korunovanými (ne)povedeným sjezdem mimořádným v listopadu minulého roku mnozí jeho delegáti očekávali, že uzavře krizi, v níž se strana zmítá a vytyčí směr zpět k obnovení žádoucího vlivu na českou vnitřní i zahraniční politiku. Bohužel, jen očekávali. Pokračování textu Václav Fišer: K XI. sjezdu, „Den poté“