Svítíme proti válce

Soudružky, soudruzi a sympatizanti. Jistě jste již zaregistrovali aktivitu Sdružení Rada národní obnovy nazvanou „Průvod za mír a demisi vlády“ (viz https://narodniradaobnovy.cz/pruvody-za-mir-a-odchod-vlady/), organizovanou v několika městech v Čechách i na Moravě a jedním z měst je i naše Brno.