Ve dnech 14. – 16. května roku 1921 se v Obecním domě v Praze – Karlíně konal ustavující sjezd Komunistické strany Československa

Městský výbor KSČM v Brně si tuto významnou událost samozřejmě připomene. Oproštění se od tehdejší sociálně demokratické politiky tak umožnila vstup KSČ na politickou scénu a tedy i formování politiky tehdejší první Československé republiky. Správnost tohoto rozhodnutí potvrdil především konkrétní boj proti nastupujícímu fašismu ve 30. letech i vlastní odboj v době protektorátu a proti nacistické okupaci. Správnost tohoto rozhodnutí potvrdily nejen výsledky prvních poválečných voleb v roce 1946, ale především důsledky převzetí odpovědnosti za formování a budování nového socialistického státu po roce 1948. Každý, kdo je ochoten hodnotit ve všech souvislostech vývoj a rozvoj naší vlasti v letech 1948 – 1989 musí bezesporu uznat, že v těchto desetiletích bylo dosaženo nesrovnatelně větších úspěchů, než ve třech následujících desetiletých, kdy jsme údajně konečně svobodni a můžeme rozhodovat ve svobodných volbách sami za sebe. Ano, rozhodujeme. Výsledky vidíme všude: neustálý růst státního dluhu, rozkradení společného vlastnictví občanů ČR, voda a další strategické suroviny v cizích rukou, nezaměstnanost, drahé bydlení i ostatní životní potřeby, a dalo by se dlouho pokračovat.

 Městský výbor KSČM v Brně si v této souvislosti dovoluje pozvat všechny občany 22. května 2021

 VEŘEJNÉ SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ

 v 9.00 hodin před budovou MěV KSČM v Brně, Křenová 67

 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ MěV KSČM V BRNĚ

 v 10.00 hodin v zasedací místnosti MěV KSČM – 2. poschodí za účasti místopředsedy ÚV KSČM s. Milana Krajči

 SPOLEČENSKÝ VEČER S TŘEŠNIČKAMI

 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěV KSČM – 2. poschodí