Bude to klid před bouří?

tisková zpráva k zasedání Z8/31 Zastupitelstva města Brna dne 7. září 2021.

Úterní, již  31. jednání Zastupitelstva města Brna (ZMB) v tomto volebním období je posledním zasedáním před letošními „velkými“ volbami, tedy volbami do  Parlamentu ČR.  Tomu se plně podřídil navržený program jednání, který obsahuje jen všeobecně nekonfliktní body, a tomu bude bezesporu odpovídat též beztak již dlouhodobě bezzubá diskuse zúčastněných zastupitelů. Ale jen politicky naivní Brňan by mohl očekávat něco jiného. Příští rok nás ale čekají volby komunální!

Proberme však programem jednání ZMB trochu podrobněji. V bodě obsahujícím jednotlivé zprávy o činnosti lze ze zprávy Výboru pro národnostní menšiny ZMB vyčíst, že ani v rámci informace se tento orgán městské samosprávy nijak nezajímal o bezprecedentní akci Pouť smíření 2021 zařazené do městem pořádaného festivalu Meeting Brno a  ukončené doprovodným programem připraveným organizacemi činnými na poli česko-německých vztahů. Někteří lidovečtí a sociálnědemokratičtí politici akcí vyjadřují symbolické gesto smíření s Němci odsunutými po válce z Brna.

V 10. bodě programu se uplatnilo, již v loňském roce radou města schválené, rozdělení původního odboru MMB na Odbor školství a mládeže a Odbor sportu. Fakticky se tím potvrdila již dlouho platící skutečnost, že při přidělování sem směřovaných veřejných finančních prostředků nejde o mládež a tělovýchovu, ale „jen“ o byznys zvaný sport. Z předkládaných výsledků hospodaření statutárního města Brna za 1. pololetí roku 2021 je zřejmé, že letošní skutečné inkaso daňových výnosů města bude oproti schválenému rozpočtu výrazně vyšší. Podstatný vliv na to má pak změna rozpočtového určení daní, kterou se navýšil podíl obcí, tedy i Brna. U běžných výdajů bylo celkově za 1. pololetí využito 45% upraveného rozpočtu, když výrazně vyšší čerpání vykazují zejména dotace na vrcholový sport, dotace sportovním podnikatelským subjektům, ale i neziskovým a volnočasovým organizacím. Tradičně minimální je však pololetní čerpání kapitálových výdajů, letos na úrovni jen 16,6% již upraveného rozpočtu (v 1. pololetí 2020 to bylo 26,2%). Svědčí to o námi dlouhodobě vytýkané nezodpovědnosti příslušných městských zastupitelů a úředníků při zařazování a schvalování investičních akcí města.

 O osudu původního fotbalového stadionu FC Zbrojovky Za Lužánkami jsme se zmínili již v naší minulé tiskové zprávě. Pro možné zprovoznění sportoviště, které je v zanedbaném a rizikovém stavu, k 1. 10. letošního roku je v programu tohoto jednání ZMB navržen rozpočtový přesun 10,6 mil. Kč, jakkoliv plocha původního stadionu byla řešena projektem z participativního rozpočtu. Potvrzuje se tím naše stanovisko, že dosavadní participativní rozpočet  je jen populistické gesto vedení města, kdy akce v něm schválené musí být většinou následně dofinancovávány z jiných položek. Tomu odpovídá i potřeba aktualizace rozpočtu Odboru participace MMB navrhovaná v jednom z následujících bodů. Působivým a zajímavým objektem do budoucí tváře města se pak může stát nový most přes řeku Svitavu v místě původní továrny Zbrojovky Brno, pokud městští zastupitelé schválí finanční prostředky Kanceláři architekta města na projektovou soutěž o jeho nejmodernější urbanisticko-architektonické ztvárnění.

Ve 166. bodu programu záříjového ZMB je navrhována jedna z posledních změn stávajícího Územního plánu města Brna. Jejím cílem je „zhodnotit“ stabilizované plochy městské zeleně na plochy stavební a to za účelem vybudování dvou veřejných parkovišť s přibližně 260 stáními. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochy v okrajové části města při dálničním přivaděči, nabízí se otázka: Byly dostatečně prověřeny možnosti zřízení záchytného parkoviště typu P+R apod?

V Brně 5. září 2021
Městská rada zastupitelů MěV KSČM v Brně