Informace Městského výboru KSČM v Brně

Dovoluji si vás informovat, že v úterý 30. června předal s. Borecký na Magistrát města Brna jménem městské stranické organizace Stanovisko Městské organizace KSČM v Brně k Návrhu územního plánu města Brna.  Toto stanovisko bylo zpracováno Městskou radou zastupitelů KSČM a doplněno o některé připomínky vzešlé z členské základny. Pokračování textu Informace Městského výboru KSČM v Brně