Proti pochodu sudetských Němců, proti snaze o krádež majetku

/TISKOVÁ ZPRÁVA/ RESTART PRO BRNO tvrdě odsuzuje zítřejší akci extremistů a radikálů ze sudetoněmeckých kruhů, kteří se s podporou malé skupiny neúspěšných českých politiků a osobností, snaží přepsat historii. To, co prezentují jako Pouť smíření, je cynickým výsměchem všem Němci umučeným a popraveným obětem II. světové války. Pokračování textu Proti pochodu sudetských Němců, proti snaze o krádež majetku

Tisková zpráva: RESTART PRO BRNO NESOUHLASÍ S RUŠENÍM ZAHRÁDEK

Zástupci kandidátky RESTART PRO BRNO na jednání Zastupitelstva města Brna přinesli vedení města hlínu ze zahrádkářských kolonií, které chce vedení města kvůli tlaku developerů rušit. Před radní tak položili 10 kbelíků s hlínou z jednotlivých zahrádkářských osad. Pokračování textu Tisková zpráva: RESTART PRO BRNO NESOUHLASÍ S RUŠENÍM ZAHRÁDEK

Tisková zpráva ze dne 22.4.2021

S pobouřením jsme zaznamenali opětovný vandalský čin, pro který byl využit podstavec Pomníku rudoarmějce na Moravském náměstí v Brně. Stalo se tak v noci na středu. Tentokrát se jednalo o hanlivý výtvor – sprejer zde zanechal vulgární symbol ženského přirození a číslice 1968 a 2021. Tato čísla tak zřejmě měla odkazovat na rok vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území ČSSR a na současnou kauzu diplomatické krize ČR a RF v souvislosti s šetřením výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014.

MěV KSČM v Brně takový čin, jež lze klasifikovat jako vandalismus a poškozování cizí věci, v tomto případě kulturní památky, důrazně odsuzuje. Proto také pracovník městského výboru jako soukromá osoba podal z uvedených důvodů na Policii ČR oznámení na neznámého pachatele.

MěV KSČM v Brně vyjadřuje znepokojení, že jde o opakující se útok na Pomník rudoarmějce, který se opakuje vždy v období příprav na oslavy osvobození Brna a Československa od nacistického Německa.

MěV KSČM v Brně současně vyslovuje poděkování Úřadu městské části Brno-střed za zajištění bezodkladného odstranění zmíněného výtvoru.

Městský výbor KSČM v Brně
22. 4. 2021

K návrhu nového Územního plánu města Brna

Ten byl v polovině loňského roku zpracovatelem (Kanceláří architekta města Brna) předložen veřejnosti k připomínkování. Stanovisko městské organizace KSČM zpracovala jeho Městská rada zastupitelů MČ za KSČM. Po schválení naším městským výborem jsme jej v řádném termínu do 30. 6. 2020 předložili jako oficielní námitku zástupce veřejnosti zpracovatelům a současně veřejnosti a městským zastupitelům představili na červnovém zasedání Zastupitelstva města Brna. Pokračování textu K návrhu nového Územního plánu města Brna