Tisková zpráva ke Grand Prix

Spolek města a kraje pro pořádání Grand Prix České republiky má jít do insolvence. Takové usnesení alespoň včera přijali zastupitelé města Brna. Důvodem jsou nevypořádané závazky vůči promotérské společnosti Dorna, vlastníkovi okruhu Automotodromu a vůči držitelům 15 000 vstupenek. V insolvenci by spolek nejspíš platil jen část závazků. Závody s tradicí 75 let se letos na jižní Moravě nepojedou. Pokračování textu Tisková zpráva ke Grand Prix

Otevřený dopis MěV KSČM v Brně panu Andreji Babišovi, předsedovi vlády České republiky

Vážený pane premiére, Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Brně se připojuje k řadě gratulantů a do roku 2021 Vám přeje mnoho úspěchů jak při zvládání koronavirové pandemie, tak při řízení naší společné vlasti ku prospěchu všech jejích obyvatel.

Pokračování textu Otevřený dopis MěV KSČM v Brně panu Andreji Babišovi, předsedovi vlády České republiky

Tisková zpráva: Výkonný výbor MěV KSČM v Brně k situaci v souvislosti s pandemií na území města

Ohrožení obyvatel České republiky i konkrétně města Brna nemocí COVID19 a zejména ekonomické souvislosti jsou aktuálně nejfrekventovanějším tématem těchto týdnů. Závažnost situace přiměla vládu ČR od 5. října vyhlásit krizový nouzový stav, aby mohla být uplatněna některá protiepidemická opatření. Pokračování textu Tisková zpráva: Výkonný výbor MěV KSČM v Brně k situaci v souvislosti s pandemií na území města

Brněnská deklarace

Preambule: My, členové níže podepsaných vlasteneckých celostátních organizací,  jsme na výsost znepokojeni neblahým vývojem společenského dění v České republice. Určité politické síly zahraniční i domácí neustále znejisťují základy československé, a tím i české nástupnické státnosti. Profilují se ve strany a hnutí, které zakladatelská I. Československá republika označovala jako státoborné, na rozdíl od sil státotvorných. Pokračování textu Brněnská deklarace

I když dělají totéž, výsledek nemusí být stejný

Tisková zpráva k zasedání Z8/19 Zastupitelstva města Brna dne 8. září 2020. Po té, co koronavirová pandemie ukončila svou dvouměsíční dovolenou a vláda nám obnovila protikoronavirová opatření, přichází pozvání na již devatenácté zasedání Zastupitelstva města Brna (ZMB) v tomto volebním období. Jeho program nabízí úctyhodný počet 128 bodů k projednání. Pokračování textu I když dělají totéž, výsledek nemusí být stejný

Ne vše lze svádět na koronavirovou krizi

Tisková zpráva vydaná k zasedání Zastupitelstva města Brna 12. května 2020. Sice lze pochopit, že městští radní svůj celoroční „výkon“ za rok 2019 hodnotí tak, že Zastupitelstvu města Brna (ZMB) navrhují s celoročním hospodařením statutárního města (tj.  včetně rozpočtů jeho městských částí)  souhlasit, a to bez výhrad, ovšem samotné ZMB by mělo být kritičtější. Z více jak 3 miliardového schodku příjmů a výdajů upraveného rozpočtu se jim sice podařilo dosáhnout kladného rozpočtového výsledku přes 200 mil. Kč, bohužel se tak stalo na úkor  předpokládaných rozvojových investic města. rozpočtované kapitálové výdaje měly představovat 43,3% celkových ročních výdajů statutárního města, ve skutečnosti dosáhly jen 29,3% podílu. Jestliže v roce 2018 byl po konsolidaci jejich podíl na celkových výdajích 33,0%, v roce 2019 klesl na 29,8 %. Pokračování textu Ne vše lze svádět na koronavirovou krizi