Celostátní odborný seminář řešil kudy z krize

VII. ročník Brněnského odborného semináře, letos s tématem Kudy z krize? uspořádala v sobotu 15. 4. v moravské metropoli Městská organizace KSČM v Brně s Institutem České levice. Sál zaplnilo více než půldruhé stovky zájemců.

Předsedkyně KSČM a poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná poděkovala brněnským komunistům za skvělý seminář diskutujících i posluchačů v přeplněném sále. Zazněla v něm spousta zajímavých myšlenek »To, co nás spojuje je, jak bojovat proti marasmu v současné společnosti a jak nastartovat postup správnými cestami tak, aby to opět nebyly cesty slepé. Aby se neupínaly k něčemu, co nakonec nebude mít řešení,« varovala Konečná.

Na Brněnském odborném semináři 2023 mluvili ekonomové, sociologové, lidé rozumějící zahraniční politice i bezpečnostní politice. Také jakým způsobem řešit krize roůzných oborů, které se dnes ve společnosti vzájemně prolínají. »Není pravda, když se říká, že politická levice v této situaci neví, co má dělat,« potvrdila Konečná a pokračovala: »Každý, kdo se díval na internetu na přímý přenos on-line ze semináře, viděl, že se řečnilo o konkrétních návrzích, které které by nyní České republice pomohly. Návrhy tady prostě jsou! To, že ti, kteří o tom nahoře rozhodují, o těchto návrzích nechtějí slyšet, neznamená, že je nebudeme dál prosazovat. A že je jednou nebudeme uskuteňovat na nejvyšších místech!«
Komunisté připraví zcela konkrétní návrhy. K nim ale musí umět oslovit masy lidí. A právě v tom mají hodně co se učit a co dělat, aby zvládli moderní způsoby komunikace. Ta má být jednodušší se schopností dokázat všechny naše návrhy a řešení jednoduše popsat pro lidi, kterých se týkají. »Ko.unistická strana to dělá pro 87 procent občanů, kteří v nejnovějším výzkumu veřejného mínění uvedli, že proti loňsku se jim letos zhoršila životní úroveň. Zorganizujeme další odborné semináře, petiční akce, jsme mezi lidmi venku. Chystá se řada demonstrací, setkání, musíme nespokojené lidi vzájemně propojit tak, aby ve chvíli, kdy přijdou nadcházející volby, jsme měli důvěru lidí, kteří budou určovat směr vývoje společnosti. Budou vědět, že komunisté planě neslibují, naopak zcela konkrétně vědí, co v dané situaci dělat,« nastínila Konečná.

Čerstvé statistické údaje potvrdily, že bezmála devíti z každých deseti obyvatel (87 %) se letos žije hůř, než vloni. Naopak jedno procento dotázaných ve výzkumu uvedlo, že se jim žije líp. Milionářům a miliardářům majetek nabobtnal o další miliardy. Televizní moderátor Jakub Železný to označil za ruskou propagandu.

»Navzdory všeobecné nespokojenosti podpora vládní koalice neklesá. Poměr hlasů koalice-opozice zůstává přibližně na úrovni 50:50. Povědomí lidí o KSČM ve společenském vědomí zaostává. Potvrdily to i minulé volby, kdy levice v nich dopadla děsivě špatně. Přiznání reality je nejlepší krok k zavedení nápravy stavu. Volby odhalily naprosto špatnou systematickou a organizátorskou práci politické levice a tzv. vlastenecké sféry. Jinak by nebylo možné, aby odborový předák J. Středula nebyl schopen nasbírat pro svoji kandidaturu 50 000 podpisů a musí žadonit o podpisy senátorů. Jak je možné, že žádný z kandidátů, kteří se hlásí k vlastenecké scéně, nebyl schopen nasbírat oněch padesát tisíc hlasů? Údajně vlastenecká strana s dvaceti poslanci mu v tom nepomohla,« konstatovala šéfka komunistů.

Dále uvedla: »Musíme si to vyhodnotit, jinak nemá smysl se do podobných akcí znovu pouštět. Radikální levice předpokládá aktivní přístup člověka. Často diskutujeme naprosto zbytečné, nepodstatné, banální věci. Myslíte si, že zajímají toho, pro koho bychom naši politiku chtěli dělat? Tito lidé věci veřejné ze svého vnímání už často zcela vytěsnili. Nebo jim stačí televizní noviny na Nově a maminkám sledovat web na Seznamu.cz . Nemůžeme se proto divit, že lidem dělá problém rozeznat politickou levici od pravice, příčinu a důsledek nějaké události, nebo zjistit podstatu problému. Musíme se naučit s lidmí komunikovat tak, aby se alespoň něco málo dostalo k těm, pro které politiku KSČM vlastně děláme!«

Podle Konečné první předpoklad politického úspěchu je, aby lidé o komunistech věděli, znali jejich názory, návrhy řešení atp. »Např. vědí Brňané o tomto skvělém semináři? Jeho záznam dáme proto na facebook. Ale co dál, to je málo, navíc lidé dnes příliš nečtou, ale dívají se na video. Natočili jsme a zpracovali ze semináře videozáznam pro sociální sítě.  Lidé však zpohodlněli, že odmítají sledovat tříhodinové video. Proto děláme z jeho obsahu výtah o délce pět minut. Sociolog musí z videa vybrat pasáže, o kterých si myslíme, že osloví alespoň některé lidi. To je práce na dva tři dny, kterou musíme zaplatit. To vše pak uvidí na 20 000 lidí, což ale je jen pět procent obyvatel Brna, nebo jedno procento obyvatel Jihomoravského kraje a 0,1 procenta občanů českých zemí. Tady už musí nastoupit placená reklama šíření názorů komunistů. Bojovat proti takovému kapitalistickému způsobu šíření informací je nemožné. Nestačí říkat na semináři dobré věci, předkládat skvělá řešení, když se o nich nikdo venku nedozví, pak je to celé kničemu. Do šíření našich myšlenek na veřejnosti musí KSČM investovat,« podtrhla Konečná.

Europoslankyně Konečná se zabývala také evropskou zelenou politikou, která prodraží různá řešení s dopadem na rozpočet občanů – ekologická auta budou za milion Kč, zateplení domu s výměnou oken, tepelným čerpadlem a fotovoltaikou za další milion korun. Ale mnohé domácnosti k tomu potřebné miliony nemají. Často jim dělá problém, jak uhradit nečekaný výdaj 20 000 korun. To není cesta! Komunisté vědí, že zelená politika, zelená planeta a kapitalistické ekonomické řízení jsou naprosté antagonismy. Zelená řešení budou dražší. Kapitalista či EU zátěž převede na občana, spotřebitele – on je přece znečisťovatel postředí. Tak to domluvily nadnárodní korporace a Petr Fiala za dob českého předsednictví v Radě Evropy to potvrdil. Naše vláda měla šanci do tohoto klamání lidí včas zasáhnout, změnit je. Naše lidi ale naopak přivedla do nevýhodné ekonomické situace.

Kateřina Konečná se též zabývala tématem: Kdo je dnes dělnická třída? Méně, než průměrnou mzdu má v ČR asi 60 procent ekonomicky aktivních lidí. Ekonomický pokrok má být založen na migrantech, utlačovaných menšinách, na klimatických změnách? Dělník nemá vlast, na jeho práci vydělává zaměstnavatel kdekoliv ve světě. Český dělník by se neměl spokojit s poklesem své životní úrovně jen proto, že jinde se mají dělníci ještě hůř. »Nejdůležitější hodnota levice je solidarita. Místo toho, aby požadovalo vedení společnosti solidaritu s potřebnými od jednoho procenta nejbohatějších lidí, požaduje ji od 87 procentech občanů, kterým se životní úroveň proti loňsku zhoršila. Rovněž velmi důležitá je spolupráce levicových organizací a příprava společných volebních subjektů komunistů, socialistů, zelených a dalších levicových uskupení. Jakákoliv pouze účelová spojenectví jsou určena k záhubě. Spojovat je musí společný propracovaný vlolební program, který pomůže oněm 87 procentům utlačovaných lidí. Zmizet musí amatérismus ve volební kampani.  Na první pohled logické zdání spolupráce může být bublina, manipulce, o kterou se občas snaží asociální opatření české vlády,« uzavřela svoje vystoupení Konečná.

Účastníci brněnského semináře podepisovali i petici proti zvyšování věku pro odchod do důchodu v ČR nad současnou hranici 65 let.

Pedagog, spisovatel, ekonom a novinář Radim Valenčík ve svém vstoupení řešil jakou povahu má krize. Upazornil, že na webu je dobrý materiál Josefa Skály a Petra Hampla, zakladatelů hnutí Kudy z krize? Je nutné zajistit svobodný rozvoj jednotlivce jako podmínku rozvoje všech. »Doba je složitá, společnost je v setrvačném pohybu a nazrála změna významnější, než byla průmyslová revoluce. Společnost v rozkladu ji ale neřeší.  Dominovat budou služby pro člověka, které tolik nezatíží životní prostředí,« uvedl Valenčík. Kritizoval akademickou sféru, která se snaží očistit od přemýšlivých lidí, jako je doc. Ševčík. Stejně tak podivné výroky prezidenta republiky Petra Pavla, který prý vstoupil do KSČM v jednadvaceti letech z mladistvé nerozvážnosti. Avšak volební právo by mělo být dle Pavla už od 16 let, protože takový člověk je už dostatečně vyspělý k tomu, aby se rozhodl.

¨Bezpečnostní anylytik Jaroslav Štefec pojednal, jak se může Evropa a lidstvo vyhnout válce. Je v krizi ekonomické, potravinové, vojenské i logistické. Dožili jsme se toho, co jsme netušili, tedy zániku vlastního státu. Vše důležité ovládají nadnárodní síly. Např. když si dáme ve svém bydlišti oběd, všechny základní suroviny k němu byly dovezeny ze vzdálenosti průměrně 2000 kilometrů. Podle Štefce stát řídí místo odborníků státní úředníci, tedy dosazení kamarádi politiků. Spojuje nás idea odporu vůči krizi, ale chybí přitom sjednocující ideologie. Nemáme se na čem sjednotit, za co bojovat. Jediné hnutí v ČR, které je sjednocené a má za co bojovat, je islám.

Ke stavu Armády ČR Štefec podotknul, že hrozí válečný konflikt, který může zasáhnout i území ČR. Česká armáda je početně nevýznamná, ani nemá za co a proč bojovat – za turecké fabriky u nás, za holandské vlastníky půdy? Pro USA a Velkou Británii by byla válka v Evropě, zvláště v té východní, východisko z krize a obrovský výnosný byznys. Kupované stíhačky F-35 a vrtulníky se hodí k zapojení do systému NATO, ale nejsou vhodné k obraně území ČR.  Poukázal na to, že zákon o mobilizaci je naprosto nevymahatelný. Muži a ženy ve věku od 18 do 65 let se mají dostavit na mobilizační stanoviště, ale nikdo neví co by s nimi v kasárnách vojáci počali, když pro ně ve skladech nic nachystáno není. Natož mladší polovina populace ani neprošla brannou přípravou.

Sociolog, spisovatel, nakladatel Petr Hampl  předložil sociologickou analýzu příčin krize a možnosti výstupu z ní. Američané zjistili, že mnoho vlád rozvojových zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky podporuje i přes vyhlášené embargo Rusy a imperátor nemá moc všechny zkrotit k poslušnosti. Dokonce na jižní hranici USA se vzepřelo i Mexiko.
Pokud jde o ČR, reálná sjednocená opozice ve státě schází. Na Václavském náměstí demonstruje 150 000 nespokojených lidí a vládě Petra Fialy to nevadí, protože levice nemá sílu jeho kabinet shodit. »Ale současná situace ve státě je unikátní, opozice má šanci situaci uchopit a prosazovat změnu k nezávislému národnímu státu. Do takové společenské koalice se společným programem aliance by se mohl zapojit kdokoliv ze všech vrstev společnosti podobně, jak to fungovalo v obě českého národního obrození.

Lékař, voják z iniciativy Zachraňme náš stát Marek Obrtel je hrdý český vlastenec, který vrátil vyznamenání, která dostal od NATO. Nelíbí se mu jak systém dnešní doby si vzal zdravé pacienty a udržováním nemocí udělal z nich celoživotně léčené pacienty. To proto, aby farmaceuti měli odbyt a bohatli na prodeji léčiv a doplňků. Nezapomínají též na kapsy dalších lidí v oboru. Obrtel bojuje za návrat lidského organismu k dřívější rovnováze namísto pěstování si souboru pacientů. Za miliardy korun se chemií léčí příznaky nemocí, nikoliv jejich příčiny. Pokud jde o Covid-19, Obrtel jej považuje za uměle vyvolanou chorobu, při které krevní sraženiny ucpávají cévy i tepny  a působí mozkové či srdeční příhody, tromby v plících či v pohybovém aparátu.

Jednání uzavřel Josef Skála, historik a ředitel Institutu české levice. Přiblížil posluchačům snahy šílenců zatáhnout ČR do války s jadernou mocností. Uvedl, že ná vládne sestava, která nemá žádný pořádný volební program a hlasovalo pro ni jen 28 procent voličů. Tato sestava prosazuje cizí zájmy, zvláště USA. Jeden milion opozičních voličů nemá v Poslanecké sněmovně své poslance A tři miliony voličů nechodí k volbám. Na ně se má též zaměřit KSČM novými metodami, protože dosavadní staré způsoby její politiky nevedou k úspěchu. Skála navrhl vytvořit široké volební hnutí, jehož účastníci by si domluvili naprosto rovnoprávné partnerství, kdy žádný z účastníků nemá poučovat či napravovat druhého partnera. Společný subjekt je pak  třeba vybavit penězi. Pracovat na tom je potřeba hned teď!

Předseda MěV KSČM v Brně Jiří Fazor dodal. »Děkuji všem, kteří vystoupili jako hosté a neméně všem, kteří pomáhali s organizací semináře. Není od věci poděkovat všem, kteří přišli vyslechnout mluvčí, poradit se, poučit se. Účast byla víc, než hojná. Nejen za tento seminář jsem na brněnské komunisty hrdý, skvělá práce!«

Václav Žalud