Česko má k 30. září konečně přebytkový státní rozpočet

BRNO – ČR má k 30. září 2018 konečně přebytkový státní finanční rozpočet, ačkoliv v plánu pro letošní rok počítá s deficitem. Snižujeme dluh. Ministryně financí dostala za úkol udržet rozpočet vyrovnaný. Řekl to český premiér Andrej Babiš na jubilejním 60. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, přičemž ČR označil za strojírenskou velmoc.

Na strojírenském veletrhu v Brně jednali čeští a slovenští předsedové vlády i ministři a delegace podnikatelských svazů. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák ocenil významných a známých firem, které se strojírenského veletrhu účastní od jeho počátku všech šedesáti ročníků, např. Vítkovice, Šmeral, Siemens atd.

„Abychom si v ČR udrželi pozici 30. nejrozvinutější země světa a dostali se do první dvacítky, potřebujeme, aby se vláda soustředila ve tříletém zbytku svého funkčního mandátu na tyto hospodářské oblasti: Potřebujeme razantně odstranit obrovskou byrokracii, což je vážný problém podnikání. Vázne potřeba urychleně digitalizaovat hospodářství. Zásadně zlepšit se musí výstavba dopravní infrastruktury. K podpoře českého exportu je nezbytné vrátit se k jednotné společné podpoře exportu místo jeho současné atomizace v péči firem a stabilizovat společné proexportní instituce. Klíčové pro ekonomiku do budoucna je zlepšit vzdělanost lidí a jejich odbornost propojenou s potřebami praxe, aby absolventy nemuseli vychovávat pro užití v praxi místo školy sami zaměstnavatelé,“ zdůraznil Hanák a pokračoval: „Svaz podporuje zvýšit platy učitelů ze státního rozpočtu, aby se jejich stav stabilizoval a místo přehršle teorie byli více spojeni s tím, co potřebují od absolventů podniky. Svaz podporuje rozšířit fakulty pro výchovu většího počtu lékařů a učitelů.  Za naprosto zásadní považujeme rozšíření technického vzdělávání a zavádění prvků duálního vzdělávání, což bude záležet na dohodách státu s kraji a škol s firmami,“ povtrdil prezident Svazu Hanák. Doplnil, že na strojírenském veletrhu v Brně je vidět, že české společnosti neztratily tempo svého rozvoje v porovnání s německou i světovou konkurencí. V Brně je i vynikající výstava slovenských firem.

Předseda vlády ČR Andrej Babiš k problému typu „nejsou lidi“ řekl, že ČR potřebuje zásadní reformu vzdělávání, změnit počet i výukové zaměření vysokých a středních škol a uplatnit systém duálního vzdělávání, protože stát v něm selhal. Zaměstnavatelé sami musejí doučovat absolventy v tom, co jim na teorii příliš zaměřená škola pro praktický život nedala.

Zátěž podnikatelů brokracií označil Babiš za obrovskou s tím, že nová ministryně ji má zkrotit. Digitalizaci hospodářství se snaží usměrnit vládou jmenovaný zmocněnec tak, aby si ji resorty osvojily. K dopravní infrastruktuře prohlásil, že bude pokračovar rozsáhlá modernizace a výstavba nových dálnic. Přitom platí úkol, že na projekty dopravní infrastruktury nesmějí chybět peníze. K exportu poznamenal, že nositel proexportní politiky je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a vývoz se bude integrovat zpět do společných vývozních institucí místo individuálního exportu, což ušetří s tím spojené obrovské náklady. Žel 87 procent vývozu směřuje do zemí EU, což není dobré. Je nezbytné vrátit se mimo Evropu na dříve dobrovolně opouštěné zahraniční trhy. Dle Babiše stát posílí investice a do příštího rozpočtu jim přidá dalších 32 miliard Kč. „Budeme rádi, když naše stavební firmy zbohatnou a zaměří se i pro velkou výstavbu bytů dostupných pro obyčejné lidí, pro novomanžele, důchodce, samoživitelky. Projekt třeba pro Brno počítá s tím, že když město postaví např. 1000 nových bytů, 200 z nich předá k řešení sociálních případů. Stát bude stoprocentně dotovat výstavbu bytů výhradně pro nebydlící, byty pro bezdomovce atp. Chybí nám ale jako klíčový stavební zákon, který podstatně změní dosavadní praxi, kdy výstavba obecního bytu od přípravy až po jeho odevzdání uživateli trvá 10 let, což je dál nepřijatelné. Špatná je situace i v přehršli křížových a jiných hospodářských kontrol všeho druhu na které si stěžují podnikatelé i živnostníci,“ uvedl český premiér.

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková vysvětlila, že motorem byrokracie je český legislativní proces. Když je přijat zákon, který něco reguluje, musí vzniknout orgán, který jeho dodržování bude kontrolovat. Protože dosavadní úředníci jsou přetíženi povinnostmi, musí k tomu vzniknout nový úřad a přijmout nové úředníky. Nováková též kritizovala bezbřehou poslaneckou iniciativu a vkládání poslaneckých nápadů a jejich lidové tvořivosti do znění zákonů. Nelze se proto divit, že s takovou legislatitivou je praxe taková, jaká je. Dle Novákové je nezbytné poslance přimět k povinnosti zodpovídat za ekonomické dopady jejich nápadů, které do znění zákonů protlačili. Proto také digitalizace průmyslu nebude fungovat do doby, dokud legislativa neodsune z podniků papírovou byrokratickou činnost. U toho se musí začím místo planého teoretizování! Nelze mít digitálně vzdělané úředníky a výhodné podmínky v tomto oboru pro podniky, když chybí jejich kvalitní kvalifikované vzdělávání. A to s využitím duálního systému, který se osvědčuje např. na Slovensku. Náprava vzdělávacího systému s produkováním dostatku kvalifikovaných pracovních sil potrvá dle Novákové nejméně jednu generaci. „Potřebujeme je pro masivní robotizaci a automatizaci a pro určité profese příliv zahraničních pracovníků,“ uvedla.

Ministryně průmyslu a obchodu Nováková vyzdvihla, že bez osobního setkávání, třeba na veletrzích, se úspěšně obchodovat nedá. „Tady se dělá byznys, tady se lidi z oboru poznávají a tady mezi sebou budují důvěru. A tady nachystají uzavření společného kontraktu,“ uzavřela při svém vystoupení na tiskové konferenci v Brně Nováková.

(vž)