Dopis předsedy JmKV s. Pavla Březy členům strany

Vstoupili jsme do období, kdy si připomínáme významné 75. výročí osvobození Československa sovětskou armádou jako ústřední složkou světových sil v boji proti fašismu a ukončení vražedné druhé světové války. Paradoxně pandemie ochromující prakticky celý svět brání tomu, abychom tuto skutečnost patřičně oslavili a zbývá nám pouze možnost omezených pietních aktů a historické připomínky. Jde až o neuvěřitelný cynismus některých politiků, kteří využívají omezení aktivit občanů ke krokům, kterými ničí památníky osvobození (socha maršála I. Koněva v Praze) a vytváří falešné mýty (památník Vlasovcům v Praze). Komunální pražští politici přepisují dějiny a také vztahy s Ruskem (přejmenování náměstí v Praze) a Čínou (ve smluvních vztazích) za škodolibého přihlížení politických subjektů a nečinnosti vládních představitelů.

Kam se poděla vyzdvihovaná demokracie, když v jejím jménu mohou někteří představitelé vnucovat společnosti své subjektivní vnímání světa a arogantně ničit naše památky a vztahy? Politika bezohledné uchopené moci (na osobním postavení i koaličním základě), která již dlouhodobě popírá demokratické principy, směřuje ke svému vyvrcholení. Je na našich představitelích a každém z nás, abychom dostupnými prostředky hájili historickou pravdu a apelovali za politickou a lidskou kulturu.

Opatření spojená s pandemií mění naše chování, omezuje pohyb, podnikání, kulturní a sportovní akce a nás přiměla k odložení XI. sjezdu KSČM v Brně na podzim v očekávání, že se do té doby její zátěže zbavíme. Berme to jako příležitost k tomu, abychom dohnali promeškané dva roky příprav po ukvapeném X. sjezdu v roce 2018 a připravili rozhodování XI. sjezdu hodného stého výročí existence komunistického hnutí v Československu a 30. výročí Komunistické strany Čech a Moravy. Zhodnocení těchto historických úseků musí být podkladem pro rozhodování o Programu KSČM aktualizujícím Kladenský program a objektivní analýza struktury, organizace a hospodaření strany v současném postavení strany ve společnosti musí být východiskem pro návrh komplexního řešení další činnosti strany.

Jihomoravský krajský výbor se zaměřuje nejen na kritiku stavu a předkládaných dokumentů, ale přispívá svými podněty k nastolení důstojné budoucnosti KSČM celostátně i v samotném Jihomoravském kraji. S tím souvisí příprava propagace volebního programu KSČM do Zastupitelstva Jihomoravského kraje schváleného únorovou krajskou konferencí s ohledem na mimořádnou společenskou situaci jak formou, tak i obsahem. Aplikace opatření pro omezení dopadu pandemie, byť zdůvodněně drastická, ukázala, jak podceněná je úloha a postavení krajů ve zdravotnictví a sociální oblasti.

Dovol mi, abych Ti v souvislosti s historickými událostmi a celospolečenskou situací alespoň touto cestou poděkoval za dosavadní práci pro stranu a popřál překonání pandemie ve zdraví a plné síle. Budeme potřebovat každého člena či sympatizanta, který přispěje k hodnotné propagaci komunistické strany, nabízející lidem důstojný život a také zajištění prosperity a rozvoje společnosti.

Čest práci! A pevné zdraví a odhodlání.

Pavel Březa
předseda Jihomoravského KV