Informace Místní organizace KSČM Brno – Kohoutovice pro členy KSČM a naše příznivce za období září 2017 – únor 2018

V září 2017 byla činnost naší místní organizace zaměřena především na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny PČR. Při přípravě volební kampaně jsme vycházeli ze zkušeností získaných při volbách do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, při nichž jsme dosáhli při zisku 401 hlasů pro KSČM nejlepšího výsledku v rámci městské organizace.

V měsíci červnu se uskutečnila členská schůze, jíž se zúčastnil předseda MěV Martin Říha, který uvedl základní priority volebního programu KSČM a seznámil přítomné s profilem kandidátů KSČM do PS PČR za město Brno. V měsíci září proběhlo veřejné shromáždění před budovou polikliniky za účasti soudruhů Říhy, Fišera a Duchoně, které doplnila svým programem skupina Karel Gott revival Morava. Bohužel z důvodu rekonstrukce prostoru před poliklinikou shromáždění nemohlo proběhnout v plném rozsahu. Současně byly občanům předávány volební programy naší strany. Kontaktní kampaň proběhla rovněž 27. 9. v prostoru nákupního střediska Lipsko. Po dobu volební kampaně byla denně obměňována vývěska na konečné zastávce trolejbusu 37 na ulici Jírovcova. Tuto vývěsku budeme využívat i v období komunálních voleb v roce 2018.

Výsledek voleb při získaných 469 hlasů a 7,01 % byl sice třetí nejlepší v Brně, ale spokojeni s ním být nemůžeme. KSČM v Kohoutovicích ziskem hlasů obsadila až sedmé místo mezi devíti volebními stranami, které se dostaly do parlamentu. Proti roku 2013, kdy jsme získali 826 hlasů, to bylo o 346 hlasů méně.

Výbor místní organizace se nyní zabývá především přípravou volebního programu pro volby do zastupitelstva místní části v roce 2018, vymezením jeho základních priorit a také sestavením kandidátní listiny pro tyto volby. Tematikou komunálních voleb v roce 2018 se podrobně zabývala také výroční členská schůze naší organizace, která se uskutečnila 19. prosince 2017. Její přípravě věnoval výbor velkou pozornost. Byla významnou příležitostí ke zhodnocení práce místní organizace.

Ve zprávě předložené výroční členské schůzi byla také zhodnocena činnost našich zastupitelek a členů výborů a komisí místní samosprávy. V kohoutovickém zastupitelstvu máme dvě zastupitelky, s. Sýkorovou a s. Knapovou. Ve všech výborech a komisích a také v redakční radě Kohoutovického kurýra působí naši členové a sympatizanti. Všichni plní své povinnosti dobře a výbor je zve nejméně dvakrát v roce na svá jednání.

Výroční členská schůze posoudila rovněž hospodaření v naší organizaci. Rozpočet pro rok 2017 byl plněn hospodárně a finanční prostředky byly vynakládány účelně. Výroční členská schůze rovněž schválila rozpočet na rok 2018, který je vyrovnaný včetně nákladů na volební kampaň pro volby do zastupitelstva městské části.

V diskuzi vystoupilo 7 přítomných s náměty k další činnosti a návrhy k volebnímu programu KSČM pro komunální volby v roce 2018.
Výroční členská schůze rovněž zvolila výbor místní organizace ve složení:
Helena Sýkorová – předsedkyně
Libuše Pollaková – místopředsedkyně
Marie Knapová – hospodářka místní organizace
Jiří Miča, Jaroslava Vojtová, Jaroslav Konečný – členové výboru

Usnesení výroční členské schůze dále stanovilo úkoly pro výbor a stranické skupiny; tyto úkoly budou součástí plánů práce na každé pololetí. V usnesení byla dále oceněna práce našich zastupitelek a zástupců ve výborech a komisích místní samosprávy.
Na základě kladného hodnocení práce našich zástupců v orgánech místní samosprávy navrhla výroční členská schůze také kandidáty pro volby do Zastupitelstva města Brna. O pořadí kandidátů na této kandidátní listině rozhodovali delegáti městské konference KSČM, která se uskutečnila 17. 2. 2018. Se závěry městské konference budou naši členové a sympatizanti podrobně seznámeni na členské schůzi 13. 3. 2018 a budou zapracovány do pololetních plánů práce naší organizace. Usnesení městské konference a politická linie městské organizace na další dva roky budou zveřejněny v měsíčníku ECHO. Městská konference dále zvolila 21 členný městský výbor, předsedou MěV byl opět zvolen s. Martin Říha. Členy městského výboru za naši místní organizaci byli zvoleni soudruzi Helena Sýkorová a Jaroslav Konečný, kteří byli také delegáty konference.

Výbor místní organizace dále připravil plán činnosti na první pololetí 2018. Nejdůležitějším úkolem v tomto období bude příprava voleb do Zastupitelstva místní části Brno–Kohoutovice a zapojení našich členů do přípravy volební kampaně v rámci Kohoutovic, Žebětína a celého města Brna. Výbor dále připravuje v naší městské části tradiční akce. Nejprve to bude předávání květin a blahopřání k Mezinárodnímu dni žen a vzpomínkové akce u příležitosti 73. výročí osvobození u pomníku letce Viktora Sergejeviče Kašutina a u památníku osvobození v Žebětíně. Vzpomínkové akce se uskuteční 25. dubna 2018.

Výbor místní organizace bude také zajišťovat pozvání našich členů a příznivců na akce organizované Městským výborem KSČM, zejména vzpomínková setkání u příležitosti výročí osvobození (26. 4. a 8. 5. 2018) a celoměstská veřejná shromáždění. Pozvánky na tyto akce budou včas zajištěny.

Výbor děkuje všem, kteří v naší místní organizaci pomáhají plnit náročné úkoly.
Kohoutovice, únor 2018
Výbor Místní organizace KSČM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *