Komunální volby 2018

Náš volební program vychází a navazuje na volební program „KSČM pro město Brno na období 2014 – 2018“, využívá poznatky získané při jeho plnění a opírá se o zkušenosti a dosavadní práci našich zastupitelů.

Za brzdu rozvoje města Brna považujeme diletantismus současného vedení města, jehož představitelé nejsou ochotni komunikovat jednotlivá rozhodnutí napříč politickým spektrem.

Náš volební program, ve kterém jsme si osvojili i řadu požadavků a námětů občanů města Brna, tak musí reagovat na dlouhodobé i nové problémy, které jsme mohli a měli řešit již dříve.

Občan je – a nadále bude – u nás na prvním místě. Našim cílem je zlepšení života obyvatel prostřednictvím zlepšování a rozvoje funkcí města.

Ještě s větším nasazením se budeme věnovat Vašim problémům a potřebám, naše dveře budou pro Vás vždy otevřené.

KSČM je připravena Vám, občanům města Brna, sloužit, prosazovat Vaše zájmy a podrobovat své veřejné počínání Vaší kontrole.

Naše priority jsou:

 • Nový Územní plán města Brna;
 • Konec klientelismu, protekcionismu, korupce, užívání dvojího metru, byrokracie, zbytečných administrativní úkolů a papírování v samosprávných orgánech i v zařízeních města;
 • Přímé rozhodování občana o použití části rozpočtu – participativní rozpočet;
 • Výstavba obecních a družstevních bytů dostupných mladým rodinám;
 • Nájemné v obecních bytech stanovíme na základě ekonomicky zdůvodněných parametrů (aktuálně maximálně 67,- Kč/m2), dostupné bydlení pro seniory starší 70 let (nájemné do výše 35,- Kč/m2);
 • Razantnější rozvoj a zvýšený podíl městské hromadné dopravy;
 • Možnosti pro bezplatný pobyt a stravování dětí ve školkách;
 • Uspořádání MS v ledním hokeji v roce 2023 v nové víceúčelové hale;
 • Výstavba nového fotbalového stadionu;
 • Posílení činnosti Městské policie;
 • Podpora občanským spolkům;
 • zavedení bezplatného jízdného pro seniory jako první fázi všeobecného bezplatného jízdného.

CELÝ VOLEBNÍ PROGRAM NAJDETE ZDE