Martin Říha – kandidát za Brno

Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební se zaměřením doprava – silniční stavitelství. V průběhu studia se specializoval i na pozemní stavitelství a občanskou výstavbu.

Po ukončení studia nastoupil jako mistr hlavní stavební výroby do společnosti Pozemní stavby Brno stavební závod 1. Po transformaci ekonomiky působil jako stavební technik a po celé období se specializoval na pozemní stavitelství. V současné době pracuje jako specialista rozpočtář u firmy Brněnské komunikace a. s.

Celý život se zajímá o ochranu přírody a svůj vztah k životnímu prostředí uplatnil jako zastupitel Města Brna a MČ Brno-střed i jako člen komise životního prostředí při MÚ Horažďovice. Byl aktivním členem Českého zahrádkářského svazu ve funkci předsedy ÚS ČZS Brno-město a veřejnost jej zná především jako nadšeného organizátora mnoha akcí, např. zahrádkářské výstavy. Je předsedou brněnské městské organizace KSČM.

 V Poslanecké sněmovně by se chtěl především věnovat ekologickým tématům a dopravě, kde za zásadní považuje nutnost dostavby dalších bloků JE Dukovany a stavbu důležité dopravní infrastruktury. Nemalou výzvou je pro něj i výstavba bytů dostupných pro každého či nastartování družstevní výstavby za účasti státu.

Martinu Říhovi je 52 let, je ženatý.