MěV KSČM V BRNĚ OZNAMUJE

Městskému výboru KSČM se podařilo získat omezený počet ochranných roušek, které nabízí všem občanům, jež si je nemají možnost opatřit jinou cestou, či si je sami ušít.

Roušky si je možno vyzvednout osobně na sekretariátě městského výboru na adrese Brno, Křenová 67, 4. patro v době od 8 do 14 hodin, v pátek do 12 hodin. V nutných případech je možno zajistit jejich dovoz na příslušnou adresu na základě telefonátu na číslo 734 430 203.

Současně upozorňujeme, že trvá nabídka pomoci seniorům, například zajištění nákupu především potravin.

Aleš Růčka, tiskový mluvčí MěV KSČM v Brně