Místopředsedkyně britských komunistů besedovala v Brně

Místopředsedkyně Komunistické strany Velké Británie (marxisticko-leninské) Joti Brarová zavítala mezi brněnské komunisty a besedovala s nimi o aktuálním dění ve světě.

Jde o malou stranu s vyhraněným prostorem na politické levici země, zvláště když se do vlády dostalo levicové křídlo britských sociálních demokratů, kteří chtějí jen opravit kapitalismus. Naopak tato strana rozvíjí marxismus-leninismus tak, aby byl prospěšný pro dělníky a pracující, tedy jako revoluční program pro masy lidí k přechodu od kapitalismu k socialismu. Už proto, že kapitalismus nedokáže odstranit sociální nerovnost lidí, chudobu, krize a války – zdůraznila Brarová.

Britští marxisté-leninovci prý k volbách obvykle nechodí, protože mezi špatnou konzervativní a špatnou liberární vládou velký rozdíl není a zatím nemají sílu to změnit. V referendu o vystoupení Británie z EU ale hlasovali pro Brexit. Už proto, že britský velkokapitál nechce opustit EU. Ve všelidovém hlasování se ale vládnoucí třída přepočítala, když masy lidí byly pro odchod z unie, protože vláda Unie i Británie omezuje sociální služby a zhoršuje životní podmínky dělnické třídy a vytváří společenskou krizi. Zklamání a naštvanost mezi lidmi práce roste. Třída nejbohatších chce v Británii na poslední chvíli Brexit a výsledek všelidového hlasování nějak skrytě obejít či vygumovat.
Brarová dostala dotaz, jak chápe v EU porosazovanou čtvrtou průmyslovou revoluci, tedy automatizaci a digitalizaci pracovišť, která šetří živou pracovní sílu.  Zdůraznila, že zaváděná automatizace je pro pracující dobrá. V kapitalismu slouží k propouštění nadbytečných lidí. Emancipační potenciál lidí z automatizace práce dokáže využít jedině socializmus.

Na dotaz, kde se dá v Británii vzdělávat v předmětech marxismu-lenismu, odpověděla, že v její zemi se na univerzitách vyučovat nesmí. Naučit se ho lze jen samostudiem a na přednáškách aktivistů. Hodně lidí čerpá informace o ML z webových stránek této KS.  Do povolební aliance může jít tato strana jedině s nejlevicovější částí sociálních demokratů. Také proto, že jiné tzv. komunistické a socialistické strany sklouzávají k liberální ideologii pouhého vylepšování kapitalismu.

Pokud bude Brexit s dohodou s Unií, dle Brarové většina vládnoucích tříd chce v EU zůstat, avšak nedokáže se domluvit na společné strategii. Výsledek referenda by nejraději ignorovala. Hodlá udělat zdání, že výsledek referenda bude naplněn, avšak z Unie v Británii přece něco zůstane, aby to zmírnilo škody, které Brexit přinese britským i evropským imperialistům. Pro britské imperialisty, kteří dosud vymýšlejí a prosazují svoje pravidla EU, je nepředstavitelné, že napříště mají být mimo tuto hru – bez možnosti rozhodovat o Evropě! Nejasné je – co bude dál?

Místopředsedkyně Komunistické strany Velké Británie (marxisticko – leninské) Joti Brarová shrnula, že Brexit oslabí britský a evropský imperialismus. Také Parlament, který nezastupuje zájmy pracujících. Vládnoucí třída boří teorii o tradiční anglické demokracii. Komunistická strana je pro zrušení buržoazní monarchie, protože je to pouze užitečná fasáda pro buržoazní vládu.

Joti Brar s Martinem Říhou, Josefem Skálou a Bohumilem Smutným

(vž)