NENECHME TO TAK

MěV KSČM v Brně důrazně protestuje proti záměru zastupitelů pražských Řeporyjí vybudovat pietní místo pro padlé vojáky Ruské osvobozenecké armády, tedy vlasovcům.

Ač se může zdát, že jde výlučně o lokální záležitost, která je jednoznačně v dikci tohoto zastupitelstva, skutečnost je jiná. Jde o záležitost svými rozměry přesahující nejen území Prahy, ale celé České republiky. Městský výbor chápe celou záležitost jako další střípek mozaiky, který má plíživě a nenápadně přispět ke zcela novému výkladu novodobých dějin, především pak role Rudé armády při porážce nacismu v Evropě. Řeporyjští zastupitelé si zřejmě neuvědomují, že bez Rudé armády by k osvobození Prahy vůbec nedošlo, že bez Rudé armády by dnes ani Česká republika neexistovala!

Městský výbor nezná odpovědi na otázky: Co vedlo zastupitele k jejich rozhodnutí? Byli snad někým ovlivněni? A kým? Kdo za celou akcí skutečně stojí a proč? Šlo o záměr, neznalost či neschopnost vidět a chápat věci v souvislostech? Dalo by se pokračovat.

MěV KSČM v Brně vyzývá všechny občany, kteří používají vlastní mozek, především pak  obec skutečných historiků, aby se nad zmíněným usnesení zastupitelů Řeporyjí zamysleli, aby veřejně vyjádřili svá stanoviska. Vyzývá kompetentní vládní orgány a především samotnou vládu, aby se případem zabývaly, především z hlediska závazků České republiky vyplývajících z úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů.

Dejme společně jednou pro vždy stopku takovým iniciativám!

V Brně 11. prosince 2019
Městský výbor KSČM v Brně