Odstraněním symbolu se nevyhrává!

Městský výbor KSČM vyjadřuje důrazný protest proti zbabělému postupu radnice Praha 6. v čele se starostou Ondřejem Kolářem, kdy dnes ráno nechala pokoutně odstranit sochu sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva.

Četné protestní akce a veřejná shromáždění antifašistů a vlastenecky smýšlejících občanů vyjadřujících nesouhlas s odstraněním sochy maršála Koněva dosud bránily naplnění příslušného  kontroverzního usnesení zastupitelstva Prahy 6 z 12. září loňského roku. Starosta Kolář proto zbaběle a hanebně využil současného Vládou ČR vyhlášeného stavu nouze, kdy nelze konat žádné veřejné akce včetně protestních. Uboze tak učinil další podlý krok při přepisování historie z hlediska snižování podílu Rudé armády a Sovětského svazu a jejich role při osvobození ČR a vítězství nad fašismem!

Za bezprecedenční pak považujeme fakt, že se tak stalo v období přípravy květnových oslav významného 75. výročí osvobození Československa v převážné části především Rudou armádou. Jako by nestačilo, že současná pandemie neumožňuje veřejně hromadně uctít památku našich osvoboditelů na pietních aktech a shromážděních plánovaných na nejbližší dny!

Nelze brát vážně výmluvy radnice Prahy 6, že socha byla odstraněna proto, že se jednalo o rizikové místo a radnice nechce mít na svědomí možné konflikty. Vždyť tuto situaci vyvolala a vyvolává právě sama radnice a zdejší zastupitelstvo.

Za zcela dementní pak považujeme slova starosty Koláře, že Koněv neměl roušku, pravidla platí pro každého. Ven jen s rouškou nebo jinou překrývkou úst a nosu. Tato slova komentář nepotřebují.

Odstraněním symbolu se nevyhrává!

V Brně 3. dubna 2020, Městský výbor KSČM v Brně