Podzimní výstava výpěstků ze zahrad a vinohradů Brněnska

BRNO – V letošním suchém roce nedostatkem zeleniny, zato množstvím vyzrálého ovoce oplývá zdařilá Podzimní výstava výpěstků ze zahrad a vinohradů Brněnska, která je od čtvrtku 13.9. do soboty 15.9. v sále nad Pivovarským pohostinstvím na Mendlově náměstí 20 na Starém Brně.

To nejlepší z úrody představili členové územního sdružení Českého zahrádkářského svazu okresů Brno-město i Brno-venkov. Též Krajské sdružení zahrádkářů a vinařů jižní Moravy a Brněnští vinaři. Předseda brněnské městské organizace zahrádkářů a kandidát na nového brněnského primátora za KSČM Martin Říha konstatoval, že letos zápolili pěstitelé se suchem. Vybojovali oproti loňsku méně zeleniny, o to více ovoce, protože každý rok má své přednosti i zápory.

„Na získávání vláhy a na zavlažování často nemáme dostatečné prostředky, někde nejsou ani vodovodní řady či studny s vodou. Situace je špatná. Jsem rád, že se přes tyto potíže představilo na naší přehlídce výpěstků dvacet územních sdružení ČZS. Také včelaři se svými produkty a další organizace. Téma závlah je do budoucna velký úkol. Dříve jsme pozemky odvodňovali, dnes potřebujeme zadržovat vláhu v půdě a v krajině. My, zahrádkáři, víme jak na to. Víme, že vláha se snadněji udržuje v zemině s velkým podílem organické hmoty. Vyžaduje to každopročně zarývat či zaorávat kompost, chlévský hnůj a jiné v půdě na živiny rozložitelné organické zbytky. Uvažujeme jak získat dotace na budování studní k závlaze vegetace na svých pozemcích,“ vyložil předseda brněnských zahrádkářů Říha.

Jeho kolegové z Břeclavska v okolí Vodního díla Nové Mlýny naopak usilují o změnu legislativy k trvalému návratu hladiny těchto jezer o pár decimetrů výš. To proto, aby mohli obnovit zaniklé systémy k přísunu životodárné vláhy do sadů, plantáží a vinohradů v kraji pod Pálavou.

Text, foto – Václav Žalud