Pozvánka na diskusní čtvrtek 20.6.2019

Komise ideově-výchovné práce MěV KSČM v Brně zve na DISKUSNÍ ČTVRTEK, který se uskuteční 20. června 2019 v 17.00 hodin v Brně, Křenová 67, zasedací místnost 2. poschodí …

Téma:
ZÁVĚRY CELOSTRANICKÉ KONFERENCE K AKTUALIZACI PROGRAMU KSČM

Vystoupí delegáti konference z okresu Brno-město.