Pozvánka na DISKUSNÍ ČTVRTEK – téma Současná (evropská) politika bezpečnosti

Komise ideově-výchovné práce MěV KSČM v Brně zve na DISKUSNÍ ČTVRTEK, který se uskuteční 19. září 2019 v 17.00 hodin v Brně, Křenová 67, zasedací místnost 2. poschodí.

Téma:
SOUČASNÁ (EVROPSKÁ) POLITIKA BEZPEČNOSTI

Úvodní slovo:
Ing. Jaroslav Štefec, CSc.
bezpečnostní analytik