POZVÁNKA

V loňském roce nám koronaviru neumožnil důstojně vzpomenout a uctít hrdinství a oběti vojáků, poddůstojníků a důstojníků 2. Ukrajinského frontu Slavné Rudé armády a Rumunské Královské armády při osvobozování Brna od nadvlády fašistického Německa. V letošním roce se však při respektování ustanovení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platného od 12. dubna můžeme pietních akcí zúčastnit v počtu až 100 lidí.

Zmíněné opatření stanoví, že účastníci jsou povinni mít ochaný prostředek dýchacích cest, tedy roušku či respirátor a shromáždění se může konat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry. Tato omezení pro nás při uctění památky našich padlých osvoboditelů vlastně žádnými omezeními nejsou, neboť nemáme problém je respektovat a navíc máme i svůj vlastní rozum! Všechny akce jsou u příslušných orgánů řádně ohlášeny.

Městský výbor KSČM v Brně proto zve všechny občany na:

Pietní vzpomínku na padlé osvoboditele při příležitosti 76. výročí osvobození Brna

(pondělí 26. dubna ve 14 hodin – Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově)


Pietní akt v Králově Poli

(úterý 27. dubna v 16 hodin- Památník Rudé armády, park Božetěchova)


Pietní akt k 76. výročí osvobození Československa

(sobota 8. května – u Pomníku Rudoarmějce, Moravské náměstí)