Pravda a láska zvítězí nad …, ale kdeže!

Tisková zpráva k zasedání Z8/04 Zastupitelstva města Brna 5. 3. 2019.

Že ideologické žvásty o dosavadní, pro dnešní potřeby nevhodně (a tedy špatně) zaměřené výuce, v našich školách od organizace, mající za úkol ochraňovat naše politické uvědomění, které byly v nedávných dnech  zveřejněny v její zprávě, nalézají své faktické využití, potvrzuje i nám předložený program 4. zasedání Zastupitelstva města Brna. Pod bodem 36. s názvem Návrh poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů.

Z jeho důvodové zprávy se dozvídáme, že projekt pořádaný brněnskou pobočkou společnosti Post Bellům – Paměť národa (vzniklou v listopadu loňského roku), je určen pro žáky osmých a devátých tříd brněnských základních škol.  Ti budou mít za úkol za návodného „doprovodu … koordinátorů z Post Bellům vyzpovídat pamětníka ze svého okolí, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie … Někteří podle příběhu nakreslí komiks …. další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku rozhlasové reportáže, (posléze) odvysílané v Českém rozhlase Brno. Projekt Příběhy našich sousedů tak má za cíl netradičním způsobem vzdělávat žáky v našich moderních dějinách, přispět k mezigeneračnímu porozumění a přispět také ke znalosti místních a lokálních dějin“.  Nelze nevzpomenout slov těch porevolučních vyvolených, že politika se již nikdy  do škol nebude tahat.

Nepochybujeme, že navrhovaný příspěvek v celkové výši 420 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019, tedy bude zastupitelstvem schválen. Uvedená částka  má být  rozdělena mezi pouze14 brněnských základních škol, které se  do současné doby do projektu přihlásily tak, že škola, která se do projektu zapojí vytvořením jednoho týmu získá 23.000,- Kč (z toho 1.400,- Kč na pořízení nezbytného materiálu pro zajištění akcí související s realizací projektu) a škola při vytvoření dvou týmů obdrží 37.000,- Kč (z toho 2.400,- Kč na pořízení nezbytného materiálu pro zajištění akcí souvisejících s realizací projektu). Z návrhu je  zřejmé, že pro vlastní základní školu a její žáky je určeno jen 6 až 6,5%, a bude zajímavé, zda se při jednání o tomto bodu dozvíme, kam, resp. komu přijde zbývajících až 393 tisíc Kč z veřejných prostředků nás poplatníků.

Je již téměř půl roku po volbách, 100 dnů hájení dávno skončilo! Občané právem očekávají slibované období bez dopravních kolapsů a „vylepšení“ minulou koalicí nastaveného systému rezidentního parkování. Ovšem dosud se Brňanům dostalo toliko odpovědi, že to nepůjde tak rychle. K chlubení je tak prozatím jen echtovní zachování odbočení aut doleva u hotelu Grand, coby první vlaštovka ke slibovanému koncepčnímu řízení dopravy ve městě Brně! Naopak jsme zaznamenali, že dokonce bylo proneseno – řidiči si musí zvykat na kolony, které již budou běžným koloritem brněnské dopravy!

V minulém volebním období nám na dotaz, v jakém technickém stavu jsou komunikace ve městě, bylo odpovězeno – 67% komunikací je ve špatném technickém stavu! Při zvyšujícím se provozu a životnosti komunikací lze konstatovat, že toto na komunisty již svést nelze. Ani jedna polistopadová reprezentace města nebyla totiž schopna koncepčně řešit údržbu a rozvoj brněnské komunikační sítě, nyní tedy „sklízíme ovoce“ falešných a prázdných proklamací!

Podobně dopadla slibovaná transparentnost jednání koalice, když například zveřejňování podkladů pro jednání Zastupitelstva i Rady města Brna je opravdu v tom nejzazším termínu. Občan tak nemá potřebný čas ke zpracování informací a k případné reakci na zasedání. Při tom i na úterním zasedání městského zastupitelstva se bude hlasovat o několika kontroverzních zámyslech vedení města. Pokračuje se například v rozpočtových opatřeních, úsměvné jsou třeba dotace na vymývání hlav. Antikomunistická kampaň vrcholí, vždyť společnost Post Bellům – Paměť národa  souběžně s již výše zmíněnou částkou dostává i desetitisícovou dotaci na putovní výstavu o zločinech v letech 1948-1989.

Konečně se veřejnost dostává také k závěrečné hodnotící zprávy o projektu sociálního začleňování nebydlících rodin s dětmi. Konkrétní pomoci se dostalo 50 rodinám z celkového počtu několika stovek jen v Brně evidovaných rodin. I za toto však děkujeme. Bohužel nutno konstatovat, že opět jsme zaplatili drahý výzkum a slohovou práci, objevující význam zákonné ochrany rodin s dětmi před vyhazovem na ulici. Přitom stačilo racionálně snížit cenu nájemného a nechat platnou normu, že rodina z dětmi se nemůže vystěhovat na ulici!, jak platilo ještě po r. 2000.Tady jasně říkáme, že bez změny systému a legislativy to nepůjde, tímto se jen řešení problému oddaluje a s cyklickou krizí může dojít k daleko větším otřesům.

Také závěrečná zpráva loňského Festivalu Re:publika k oslavám 100 let republiky ukázala, že šlo o fiasko. I z předložených fotografií je zřejmé, že návštěvnost nebyla to pravé ořechové. Z plánovaného počtu návštěvníků přes milion nakonec výstavu navštívilo pouhých 170 tisíc při celkových nákladech na projekt 37,5 miliónu Kč. Tudíž lze říci, že šlo o bohatou dotaci kulturní frontě, neziskovkám a hlavně BVV. Nic víc, nic míň. Hurá! Však to nejsou naše peníze, ale státní, že?

Občan se na každém kroku přesvědčuje, že slibů přibývá. Je tomu tak s novým brněnským nádražím, fotbalovým stadionem nebo slibovanou Multifunkční hokejovou halou. Jen si budeme povídat , uděláme řídící výbor a budeme připravovat! Změníme místo, které mělo být strategické pro potřebné záchytné parkoviště typu Park and Ride. Komplikujeme vše, místo abychom opět řešili věci komplexně. I ten Velodrom bude muset jít dolů. Nebo je za tím něco jiného? Odpovědi se jistě v průběhu času dočkáme.

Takže milá koalice: 100 dnů hájení skončilo, začni makat. A to ve prospěch občanů, ne svůj!