Protestní shromáždění proti „Pouti smíření 2022“

Klub českého pohraničí spolu s dalšími vlasteneckými organizacemi Vás zve na Protestní shromáždění proti „Pouti smíření 2022“ v sobotu 23. července 2022 od 17:00 hodin ulice Křížová na vstupu do Mendlova náměstí.

Vyjádřete spolu s námi nesouhlas s dezinterpretací tzv. „vyhnání“ či „pochodu smrti“ brněnských Němců a jejich „národních hostů“ v r. 1945.

Omluva patří obětem a ne jejich katům! Nelze měnit příčinu a následek.

Brněnští konšelé se omluvili, stále čekáme omluvu od jejich potomků!

Městská rada KČP Brno • Kruh vyhnaných z pohraničí • VSA • Levicový klub žen • Výbor národní kultury • KSČM • Matice Čech, Moravy a Slezska • Společnost čs. kubánského přátelství • Restart pro Brno