Relativita času

Tisková zpráva k zasedání Z8/13 Zastupitelstva města Brna 14. ledna 2020. Předložený návrh programu prvního, lednového, zasedání Zastupitelstva města Brna (ZMB) v roce 2020 obsahuje jen 43 bodů. Všichni proto očekáváme jednání velmi krátké. Ale znáte to – někdy čas letí, jindy se táhne, někdy to trvá, jindy je to hned. A tak je tomu i v komunální politice – na začátku je volební období dlouhé, na jeho konci velmi krátké. Také z jednání místních zastupitelstev známe, že čím kratší je program, o to delší může nakonec být jeho skutečné konání, když běžně uspěchaní zastupitelé o to více diskutují. Pak jen stačí, aby se kdokoliv ze zastupitelů na něco ožehavějšího ze života města, obce zeptal a rozvine se i několikahodinová polemika. Nechme se proto překvapit, jak tomu bude v případě ZMB, když víme, že témat ožehavých, potřebných k řádnému prodiskutování je v Brně hodně, ale bohužel zde chybí skutečná opozice i k voličům zodpovědní a nároční koaliční zastupitelé.

Na počátku roku je například zcela běžné, že provádíme inventuru toho, co jsme si pro předešlý rok slibovali a co jsme splnili. V případě komunální politiky pak inventura toho, co jsme si dali do koaličního programu a co jsme doposud, zhruba ve třetině volebního období, již zrealizovali. V jedné naší městské části si třeba zastupitelé vyžádali vypracování přehledu investičních akcí se zhodnocením stavu jejich realizace. A ukázalo se, že vznikl materiál potřebný nejen pro zastupitele a veřejnost, ale i pro samotnou radu a úředníky místního úřadu.

V případě jen tohoto jednání ZMB se také k diskusi nabízí otázka, jak asi řídíme a spravujeme město, když jedna jeho městská část (MČ) žádá o 100 milionovou zápůjčku z Fondu bytové výstavby na odstranění zanedbanosti svěřeného bytového fondu a druhá městská část o souhlas k vyvedení 50 milionů z disponibilního zisku z bytového hospodářství na financování oprav školských zařízení a zejména k výstavbě Kulturně společenského centra a nového Úřadu MČ? Diskutovat by bylo možné i o potřebnosti a náplni městské příspěvkové organizace TIC Brno (podle zřizovací listiny poskytuje služby v oblasti cestovního ruchu a kultury ve městě), jestliže mimo jiné takřka 12 mil. Kč z rozpočtu města Brna poskytujeme formou individuální dotace přímo jedné soukromé s.r.o. k uspořádání POP MESSE festivalu s programem určeným podle samotných žadatelů nejen obyvatelům, ale i návštěvníkům města Brna? Podobně se lze ptát, jaký byl konečný podíl kapitálových výdajů v loňském rozpočtu města Brna, když jeho více jak půlmiliardový výdaj na nákup akcií společnosti Technologický park Brno, a.s. se přesouvá až do rozpočtu letošního roku? Podle vzoru Poslanecké sněmovny PČR se přitom pro rok 2020 navrhuje skokové (10%) navýšení odměn pro členy výborů a komisí z řad neuvolněných zastupitelů a nečlenů ZMB.

V Brně 14. ledna 2020
Městská rada zastupitelů MěV KSČM v Brně