Rozhovor s Petrem Košem

Rozhovor redaktora Haló novin s lídrem kandidátky do ZMČ Královo Pole Petrem Košem.

Otázka:  Lidé volají po obnovení veřejného pořádku a bezpečnosti v ulicích i v jejich obytných a rekreačních nemovitostech. Co a jak pro to jako možný zastupitel Brna uděláte?

Odpověď: Předem bych chtěl podotknout, že v ulicích našeho města to oproti jiným městům s podobným počtem obyvatel není až tak hrozné. V ulicích našeho města je maximum strážníků a policistů České republiky. Bohužel zatím není možné tuto situaci vylepšit, a to z důvodu nižších počtů strážců zákona. Toto povolání není poslední dobou prioritou mladých lidí, ve všech složkách jsme čím dál více pod stavem, který by byl potřeba. Nároky na službu jsou u těchto složek náročné, a to hlavně přímo v terénu. Chodit např. v 30stupňových vedrech po rozpálené ulici města v uniformě a výzbroji je – jak se říká – mňamka, pot z vás teče proudem. Já osobně si nemyslím, že se situace zlepší, a tak chci prosazovat to, co sice moc nemám rád, ale doba nás k tomu nutí, a to je propracovaný kamerový systém. Bohužel se bez něj nikam dál neposuneme. Tento systém musí fungovat celoměstsky, není možné, aby v některé části města byl a v některé ne. Propojení musí být jak s PČR, tak i s MP Brno. Dále musí být propracovaný pult centrální ochrany, kde se nám obě složky propojí a budou společně koordinovat hlídky. Druhá polovina otázky – rekreační oblasti. Tam se nám vcelku daří snížit trestnou činnost, ale zase na úkor počtů strážníků a policistů České republiky. Dělají se velká opatření s velkým počtem lidí, a to si myslím, že není až tak nutné. Stačí dát běžným hlídkám kvalitní techniku, např. čtyřkolky pro nepřístupný terén a terénní moto. Doplnit to o dobré dalekohledy s nočním viděním a výsledky se dostaví. Mluvím o tom proto, že každá lokalita má své strážníky, kteří ji dobře znají. Navazují kontakty s lidmi, kteří v těchto lokalitách bydlí dlouhodobě. Bohužel v zimním období se do těchto lokalit strážníci dostávají velice těžko a tyto kontakty, jak se říká, vychladnou. Potom není ta správná a rychlá návaznost na nezvané návštěvníky v našich nemovitostech. Prostě a jednoduše schází nám profesionální vybavení.

Otázka: Počet pěších hlídek policistů k zásahům proti počínání vandalů vůči majetku i řádění bezdomovců, případně narkomanů v terénu nestačí potřebám. Jak tento stav mají orgány města napravit?

Odpověď: Musíme si uvědomit, že už nejsme v době první republiky a pěší hlídky mohou v dnešní době dělat tak pouze parkování vozidel. Brno je daleko rozsáhlejší a je potřeba být na místě včas. Hodně se osvědčují v hustém provozu motorky, a to ať terénní nebo skútry v nočních hodinách, jsou to vozidla. Aby se dalo s tímto problémem pořádně bojovat, musíme brát hlavně ohled na aktuální počet policistů. K tomu je potřeba už zmíněný propracovaný kamerový systém. Jednak je identifikace pachatelů jednoduší a dále se dají hlídky přímo navádět na pachatele výtržností nebo trestných činů, pak se dají dále využít jednotky psovodů, které jsou u těchto akcí velice úspěšné. Věřte nebo ne, tohle je ověřené a velice dobře to funguje.

Otázka: Říkáte, že podpoříte programy předcházení trestné činnosti a vůbec kriminalitě rovněž využitím moderních technologií. Můžete to konkretizovat v podmínkách MP Brno? Co takové novinky budou městský rozpočet stát a jaký praktický efekt přinesou?

Odpověď: Programy, které už fungují, jsou z oddělení prevence. Ty probíhají na základních školách a na středních školách. Tady se kolegové snaží ukázat, co dokáží drogy na ulicích a mohou probrat všechny otázky jak školáků, tak i středoškoláků, které je v této oblasti zajímají. Mladí lidé vidí na přednáškách, jak vypadají narkomani v časových odstupech při braní různých drog. Tato prevence je velmi důležitá a je vidět, že i mladé lidi tato problematika zajímá. Rád bych, aby tyto diskuze byly častější a bylo více strážníků, kteří tento program umí zajímavě podat. Je smutné, že nemají k dispozici ani plátno a promítací zařízení, na kterém by lépe vše mohli ukázat. Vše mají na fotkách, které posílají dokola jako v době obecné školy. Myslím, že tyto technické vymoženosti v dnešní  době až tak nákladné nejsou. Moc si od toho slibuji. Dnešní generace chce být hlavně dokonalá a úspěšná a to jim drogy rozhodně nepřinesou.

Otázka: Na podzim r. 1989 demonstrovaly desetitisíce rozvášněných lidí na brněnském náměstí Svobody pod jedinou kamerou na sloupě před dnešní Komerční bankou s tím, že je to nepřípustné totalitní komunistické fízlování, a proto je nezbytné tuto nepřípustnou sledovací kameru zničit. Dnes je sledovacích kamer venku přehršle všude možně a lidé nedemonstrují, že je to radniční či jiné fízlování veřejnosti, proč? Naopak, chtějí další sledovací videozáznamy a pořizují si kamery dokonce i do svých automobilů.

Odpověď: V roce 1989 jsem končil základní dvouletou vojenskou službu a mohu říci, že kamerové systémy v té době nebyly ani v muničních skladech. V té době se hroutil systém, který tu byl čtyřicet let a lidé si mysleli, že vše, co je spjaté s tímto režimem, je špatně. Já mohu porovnávat a upřímně říkám sám za sebe, že vše tak úplně špatně nebylo. Každý režim nebo systém se vyvíjí a někam směřuje. Dnes spousta našich občanů sleduje, jak se okolo našeho státu řeší např. migrace a schvaluje nově stavěné ploty kolem státní hranice třeba v Maďarsku. A já říkám, že přijde doba a nebude to dlouho trvat, kdy je budeme ve stejných místech na západní hranici stavět znovu. Pak se můžete ptát, na co nás to přijde. Dnešní doba je úplně jiná a s takovou dobou v roce 1989 nikdo nepočítal. Naši demokracii si někteří lidé pletou s anarchií, a to nesvědčí o ničem dobrém. Za režimu před rokem 89, rozkrádání socialistického majetku, byly tresty vyšší než za vraždu, sice se kradlo, ale zdaleka ne tak, jak dnes. Vidíte, že určití politikové dokázali stát okrást o miliardy a všichni to vědí, ale nikdo jim nic nedokázal a všichni jen hudrují v hospodách. Nikdo nám to už nikdy nevrátí. Za dřívějšího režimu byla trestná činnost tak malá, že by kamery nebyly potřeba snad ani dnes. A tak to je, dnes se bez kamerového systému neobejdeme.

Otázka: Jak účinněji postupovat proti nabídce a prodeji omamných látek a alkoholu mladým lidem, když se dosavadní vyhláška o tom v praxi příliš nedodržuje?

Odpověď: Omamné látky spadají do trestných činů, a to náleží Policii České republiky. Tady je potřeba vše probrat s kolegy od PČR, myslím, že ti k tomu určitě mají co říci. Tato trestná činnost je velice závažná a hodně se dotýká naší mládeže a tam to musí začít právě u profesionální prevence, tam to vše začíná a tam město může být velice nápomocno. To, že zákony jsou nastaveny tak, že není jednoduché prokazování této trestné činnosti, je vcelku jasné, že PČR dělá, co může, je také vcelku pochopitelné, ale zázraky určitě nedokáže. Bohužel, tresty jsou malé a výroba těchto látek se vyplatí. Dále je distribuce, tedy prodej. Zákon umožňuje mít u sebe určité množství pro svou osobní potřebu a tak bych byl velice šťastný, kdyby mně někdo poradil, jak chcete chytit pouličního prodejce. Asi u sebe nebude mít pytel grog? Tak asi hloupí nejsou. Prodej alkoholu mladým lidem, tedy pod hranici 18 let, zase tak velký problém není, akce se na tento problém dělají celkem často, ale co dál? Vše se předá na úřad sociální péče, kde se vše řeší s rodiči. Mládež si z rodičů nic nedělá a nedej bože, aby doma na svého potomka rodič vztáhl ruku, tak na Vás vaše dítko zavolá Linku bezpečí a v tom lepším případě to dopadne dlouhým vyšetřováním, jestli náhodou netýráte své dítě. Je divné, že jste se před rokem 89 k drogám vůbec nedostal? Dnes všichni pokrčí rameny a řeknou, že je to daň demokracie, ale říkejte to rodičům, kteří přišli o své dítě díky drogám. Myslím, že se s tím v 89 roce tak nějak nepočítalo.

Otázka: Co uděláte pro tzv. nulovou toleranci v Brně?

Odpověď: Dal bych to zákonem pro celou ČR – nulová tolerance. Nenechával bych to na obcích. Jsem pro nulovou toleranci a doufám, že se pro to rozhodnou i další strany v Brně a uzavře se o této záležitosti dohoda s jasným ne!

Otázka: Uvedl jste, že se výrazně postavíte proti korupci na úřadech, zařízeních města i v samosprávných orgánech. Jak to uděláte, když se to vašim předchůdcům v brněnské samosprávě příliš nedaří?

Odpověď: To to je velice těžká otázka, v Králově Poli jsem se dokázal dohodnout, že nad 500 tis. Kč budou všechny zakázky dávány na veřejný portál. Všichni radní mají možnost navrhnout firmy do výběrových řízení, čím více firem, tím hůře se něco ovlivňuje. Byl bych rád, aby to takto šlo i na městě. Jednoduše by bylo jedno, zdali je to zastupitel opozice či koalice, všichni by tuto možnost dostali. Do komise o výběrových řízeních by měla mít také přístup opozice i koalice, pak si myslím, že podvádět u výběrových řízení nebude vůbec lehké, budou si to moci všichni hlídat.

Otázka: Co byste řekl od plic svým voličům ke způsobu řešení bytových problémů v Brně?

Odpověď: Jednak bych velice rád prosadil snížení nájemného. To, kam se nájemné šplhá, je nehorázné. Střed města se vylidňuje a jen proto, že nájemné je tak vysoké. Velké byty by za upravené nájemné měli v první řadě dostávat pracující rodiny s dětmi. Nejsem pro to, aby tak krásné byty v historických částech dostávali lidé, kteří si ničeho neváží a pracovat nikdy nebudou. V první řadě se máme postarat o lidi, kteří poctivě pracují, odvádí daně, sociální a zdravotní pojištění. Těchto lidí by si stát, potažmo město, měli vážit nadevše. Ti, co po generace nepracují a jen stále něco chtějí, musí pochopit, že i stát a město dokáže jednou říci – a dost. Práce je pro každého, tak ať se tito lidé snaží být tomuto státu prospěšní a pak po něm něco mohou chtít. Musíme si uvědomit, že dostupnost bytů na hypotéky je u konce a mladí lidé potřebují bydlet, je pouze na nás, jak to uděláme. V Králově Poli staré domy přestavujeme na nové byty, jak pro tělesně postižené, tak i pro mladé. Rád bych, aby znovu začala výstavba městských bytů, a to v širší míře než doposud. Spoustu bytů, co se prodalo, nakoupili lidé, kteří je jen za drahé peníze pronajímají. Brno potřebuje vlastní občany a ne městský hotelový komplex. Je potřeba byty i opravovat, a to na odpovídající úroveň jednadvacátého století, není to nic tak složitého, aby se to nepodařilo udělat.

Otázka: Chcete se sám vyjádřit k něčemu aktuálnímu v Brně?

Odpověď: Tuto otázku bych rád trošku upravil. Moc rád bych touto cestou poděkoval všem kolegům, kteří slouží pro toto město. Jedná se o městské strážníky, policisty České republiky, hasiče a záchranáře. Tito lidé dělají vše, aby se naši občané cítili bezpečně, zachraňují jim životy a přitom svoje životy dávají v sázku. Sloužím tomuto městu již 27 let a vím, že poděkování si tito lidé zaslouží.

Moc Vám všem děkuji za Vaši skvělou práci pro město Brno.