Skromnost nebo zbabělost?

Současná Rada Zastupitelstva městské části  Bystrc  nepřijala žádné programové prohlášení pro volební období 2014 – 2018. Zřejmě nechtěla, aby bylo možné kontrolním výborem vyhodnotit jeho plnění. Je také možné, že to bylo ze skromnosti, ale tomu moc lidí nevěří (současné vedení skromností netrpí). Bylo jen přijato prohlášení současné koalice a jeho plnění mohu vyhodnotit jen z pozice zastupitele a občana Bystrce.

Úvodem Vás chci seznámit s tím, že uvedené prohlášení má 9 kapitol a je sestaveno tak, že vlastně nelze prokázat, zda bylo splněno. Například v kapitole 3.4 je uvedeno, že koalice podpoří společenství vlastníků při správě a regeneraci bytových domů, původně vlastněných městskou částí. Pominu, že nevím, proč jen tato společenství, nakonec je to prohlášení koalice.  Nevím, jak tento bod vyhodnotit. Sice nevím, jak koalice společenstvím pomohla, ale podle mě je prospěšné i to, že do toho nezasahovala. Je tedy bod splněn nebo ne?

V dnešní části se chci věnovat jen kapitole 1. Informovanost a transparentnost a kapitole 2. Činnost a hospodaření úřadu.

V kapitole 1.4 se uvádí, že koalice bude pokračovat v modernizaci webových stránek úřadu. Podle výsledku soutěže, do které jsme byli dříve přihlášeni, je tento úmysl chvályhodný. Bohužel jsem žádné zlepšení nezaregistroval. Ve stejné kapitole bod 5 koalice slibuje dbát na nezávislost redakční rady, která zodpovídá za obsah Bystrckých novin. V redakční radě jsou zastoupeny všechny politické strany, které mají v zastupitelstvu své členy. Potud je tento bod naplněn. O čem už není zmínka, je to, že tato rada nerozhoduje o zařazení článků starosty a místostarostů, týkajících se činnosti zastupitelstva, rady a úřadu. V praxi to znamená, že uvedení píší články, s kterými redakční rada nemusí souhlasit, ale uveřejněny jsou i tak. Tento stav umožnil, že  od začátku volebního období pojali  někteří současní radní  své příspěvky  jako průběžnou přípravu na další volby. Pokus redakční rady o zlepšení nebyl radou schválen a uvedený stav přetrvává.

Kapitola 2 se věnuje hlavně činnosti úřadu. Osobně si myslím, že úřad funguje dobře, ale  je to zásluha koalice? Já jsem přesvědčen, že ne. Úřad je veden dlouhodobě na slušné úrovni a bez výrazných  nedostatků. Problémem je, když se někteří radní chtějí za každou cenu prezentovat na veřejnosti. To si pak dají do seznamu akcí vybudování čehokoliv, toto pak zveřejní např. v Bystrckých novinách, časem se akce ze seznamu vypustí a toho si většina ani nevšimne. Prostě jsme slavní za každou cenu.

Zhodnocení těchto dvou kapitol je u konce. Podle mě se koalice moc nevyznamenala, ale vyhodnocení je na občanech. Snad jim tento článek pomůže.

Vladimír Tomsa, člen Zastupitelstva MČ Bystrc za KSČM