Svítíme proti válce

Soudružky, soudruzi a sympatizanti. Jistě jste již zaregistrovali aktivitu Sdružení Rada národní obnovy nazvanou „Průvod za mír a demisi vlády“ (viz https://narodniradaobnovy.cz/pruvody-za-mir-a-odchod-vlady/), organizovanou v několika městech v Čechách i na Moravě a jedním z měst je i naše Brno.

Akce započala již loni 9. prosince a pomalu se spontánně přidávají další místa a rostou počty účastníků.

Akce zatím nebyla zahrnuta do kalendáře akcí organizací KSČM v Brně, nicméně jako člen Městského výboru to na nejbližším jednání navrhnu. Vždyť je to i v souladu s usnesením XI. sjezdu, které jednak „Doporučuje:

  • Jednat se stranami, hnutími a organizacemi s cílem vytvářet jednotné občanské hnutí odporu proti současné vládě.
  • Využít veškerých zákonných možností k vyvolání mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny PČR, a tím odstoupení současné vlády“

A současně také přímo „Ukládá:

  • Navázat co nejširší možnou spolupráci levicových organizací a politických stran.“

Jestliže je přitom jedním z 11 cílů KSČM po XI. sjezdu: „Mír! Jsme zásadně mírová strana. Odmítáme cizí vojenské základny, další zvyšování nákladů na zbrojení a agresivní války! Požadujeme vystoupení ČR z NATO.“

V Brně jsme se při plnění takto vykreslené politické linie zatím nejviditelněji pokusili opět uspět ve volbách do zastupitelstev města a městských částí společnou kandidátkou sdružení RESTART pro Brno. Nuž, bitvu jsme nevyhráli, ale válka trvá a zapojit se do akce „Průvod za mír a demisi vlády“ je aktuálně asi nejlepší příležitostí, byť v těch zatím malých skupinách si nikdo na žádnou stranickou výlučnost nehraje.

Sám jsem byl v pátek 20. ledna svítit, protože bylo zapotřebí zvýšit odolnost v protiváze zrovna na ten den svolanému volebnímu shromáždění příznivců pana Pavla. Podle očekávání došlo k ostré výměně názorů s několika účastníky tohoto shromáždění, aly uspěli jsme se ctí. Podpořme výrazněji tuto aktivitu, ať je nás všech společně co nejvíc, ať je nás síla!

Čest práci, Václav Fišer