Tisková zpráva ze dne 22.4.2021

S pobouřením jsme zaznamenali opětovný vandalský čin, pro který byl využit podstavec Pomníku rudoarmějce na Moravském náměstí v Brně. Stalo se tak v noci na středu. Tentokrát se jednalo o hanlivý výtvor – sprejer zde zanechal vulgární symbol ženského přirození a číslice 1968 a 2021. Tato čísla tak zřejmě měla odkazovat na rok vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území ČSSR a na současnou kauzu diplomatické krize ČR a RF v souvislosti s šetřením výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014.

MěV KSČM v Brně takový čin, jež lze klasifikovat jako vandalismus a poškozování cizí věci, v tomto případě kulturní památky, důrazně odsuzuje. Proto také pracovník městského výboru jako soukromá osoba podal z uvedených důvodů na Policii ČR oznámení na neznámého pachatele.

MěV KSČM v Brně vyjadřuje znepokojení, že jde o opakující se útok na Pomník rudoarmějce, který se opakuje vždy v období příprav na oslavy osvobození Brna a Československa od nacistického Německa.

MěV KSČM v Brně současně vyslovuje poděkování Úřadu městské části Brno-střed za zajištění bezodkladného odstranění zmíněného výtvoru.

Městský výbor KSČM v Brně
22. 4. 2021