Tisková zpráva k jednání městské konference KSČM v Brně

 V sobotu 18. ledna se za účasti 46 delegátů, člena Výkonného výboru ÚV KSČM s. Filipa Zachariaše a předsedy Jihomoravského KS KSČM s. Pavla Březi uskutečnilo jednání městské konference KSČM v Brně.

Jednání konference splnilo svůj cíl – zhodnotilo  činnost městské stranické organizace při plnění úkolů v návaznosti na plnění přijatých závěrů IX. a X. sjezdu a krajské konference a stanovilo konkrétní úkoly pro další období, přredevším v souvislosti s přípravou na nadcházející jednání XI. sjezdu strany a krajské a senátní volby. V této souvislosti schválili delegáti řadu dokumentů. Především Politickou linii městské organizace KSČM v Brně na roky 2020 – 2022 a řadu stanovisek městské konference: pro delegáty XI. sjezdu KSČM, k návrhu aktualizace programu strany, k návrhu Krátkodobého programu strany, k návrhu na změny Stanov KSČM k návrhu Vize ekonomiky strany a k návrhům volebního programu pro krajské volby.

Delegáti konference projednali rovněž řadu kádrových návrhů. Funkci předsedy městského výboru obhájil dosavadní předseda s. Martin Říha, který byl současně zvolen členem ústředního výboru strany. Byl zvolen nový 21 členný městský výbor, revizní a rozhodčí komise a delegáti na krajskou konferenci a XI. sjezd KSČM. Delegáti rovněž doporučili konkrétní návrhy na členy vyšších stranických orgánů a zástupců Brna k zařazení na kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Vyšším stranickým orgánům navrhli ke schválení známého bývalého brněnského scénáristu a produkčního ČT pana Jaroslava Petra na senátora PČR pro volby ve volebním obvodě č. 60.

Předseda MěV Martin Říha na závěr jednání konference uvedl: „V nadcházejícím období musíme usilovat o zpětné získání důvěry veřejnosti. Mým cílem je vrátit v příštích komunálních volbách KSČM do lavic Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev brněnských městských částí. Veřejnost i město si to zaslouží!“

V Brně 19. ledna 2020, Městský výbor KSČM v Brně