Tisková zpráva k Usnesení Ústavního soudu

Městský výbor KSČM v Brně se seznámil s Usnesením Ústavního soudu ve věci napadení výroku VI-VII usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 11. 2018, kterými byly zamítnuty návrhy na neplatnost voleb Zastupitelstva městské části Brno-střed a Zastupitelstva města Brna, jímž byla tato Ústavní stížnost odmítnuta.

Městský výbor plně respektuje toto očekávané rozhodnutí, učiněné plně v souladu s platnými platnými zákony České republiky. Současně oceňuje skutečnost, že bylo přijato v nebývale rychlé době.

Jako určitý problém pro budoucí období, který se přímo netýká zmíněného Usnesení Ústavního soudu, však městský výbor vidí skutečnost, na kterou upozorňoval Ústavní soud již v lednu 2005: „Ústavní soud je v této souvislosti nucen konstatovat, že ve srovnání s jinými státy je právní úprava vad volebního procesu, volebních deliktů a vůbec pravidel vedení volební kampaně , jednak velmi kusá, jednak svými kořeny v podstatě tkvící v podmínkách úpravy odpovídající „volbám“ z dob minulého režimu.“ (nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 73/04 ze dne 26. 1. 2005). Městský výbor již dříve vyslovil udivení, že se za uplynulých 13 let nepodařilo v Poslanecké sněmovně PČR prosadit změnu Zákona č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí, která by tento stav napravila. Zřejmě k tomu není potřebná vůle zákonodárců, nicméně společenská objednávka tady je. Městský výbor je přesvědčen, že bez ohledu na skutečný výsledek voleb je třeba vytvořit zákonem takové podmínky, aby se hlas voličů skutečně dostal k tomu, jemuž byl určen.

Městský výbor v Brně ujišťuje své voliče, že bez ohledu na skutečnost, že v loňských komunálních volbách KSČM nezískala zastoupení v Zastupitelstvu města Brna, bude využívat všechny zákonné prostředky k prosazení jejich zájmů uvedených ve Volebním programu KSČM na období 2018 – 2022 „BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM“. Není přece možné, aby jejich hlasy přišly nazmar.

V Brně 29. ledna 2019

Městský výbor KSČM v Brně