Tisková zpráva MěV KSČM v Brně ze dne 7. listopadu 2018

Městský výbor KSČM v Brně přivítal usnesení Krajského soudu v Brně dle něhož byla v nedávných komunálních volbách zvolena do zastupitelstva městské části Brno – Kohoutovice kandidátka KSČM. Tímto usnesením soud zajistil, že hlasy voličů tak konečně doputovaly ke svému skutečnému adresátovi. Velmi si toho vážíme.

Městský výbor současně vyjadřuje znepokojení, že se tomu stalo pouze v tomto jediném případě. Ve svém podání uvedl konkrétní čísla dalších 14 volebních okrsků v městské části Brno-střed ve kterých, dle jeho názoru, evidentně došlo k obdobnému pochybení jako v Kohoutovicích, a dalších 14 okrsků, kde k tomu s velkou pravděpodobností došlo také. Soud přistoupil k přepočítání hlasů pouze v jednom z těchto okrsků. Zjistil, že zde došlo k chybnému započítání hlasů, místo zapsaných 5 hlasů zde KSČM obdržela celkem 96 hlasů. Soud k tomu konstatoval, že došlo k pochybení volební komise, které lze přičítat selhání „lidského faktoru“, k přepočítávání hlasů v ostatních okrscích, na něž bylo upozorněno však nepřistoupil, neboť zde chyběla „zvláště významná indicie“. MěV je toho názoru, že rozhodnutí týkající se voleb v Kohoutovicích i uvedeného okrsku v městské části Brno-střed touto indicií je. MěV je toho názoru, že jestliže byla KSČM ve dvou okrscích z celkových 350 v Brně poškozena chybou při počítání hlasů o  563 a 91 hlasů, lze předpokládat, k takovým pochybením mohlo dojít i v dalších okrskových komisích. Mrzí ho rovněž skutečnost, že soud nevzal na vědomí upozornění, že KSČM má poznatky, že v několika případech došlo k k chybnému prohlášení platných hlasovacích lístků za neplatné.

MěV rovněž je zdůvodnění Usnesení krajského soudu zaujala pasáž, ve které je citován relevantní nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005: „Ústavní soud je v této souvislosti nucen konstatovat, že ve srovnání s jinými státy je právní úprava vad volebního procesu, volebních deliktů a vůbec pravidel vedení volební kampaně , jednak velmi kusá, jednak svými kořeny v podstatě tkvící v podmínkách úpravy odpovídající „volbám“ z dob minulého režimu.“ Je udivující, že se za uplynulých 13 let nepodařilo prosadit změnu Zákona č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí, která by tento stav napravila. MěV to pokládá jako výzvu poslancům všech stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Vzhledem k tomu, že příští volby budou již za necelé 4 roky je k tomu času velmi málo.

MěV KSČM v Brně se domnívá, že bez ohledu na skutečný výsledek voleb je třeba vytvořit zákonem takové podmínky, aby se hlas voličů skutečně dostal k tomu, jemuž byl určen.

Současně MěV vyjadřuje poděkování všem členům OVK, kteří se do letošních komunálních voleb zapojili.

Městský výbor KSČM v Brně