Tisková zpráva ze dne 10. září 2020

Brněnské pobočky vlasteneckých organizací projednaly a schválily text Brněnské deklarace. Vyjadřují v něm znepokojení nad neblahým vývojem společenského dění v České republice. Jde především o znejišťování základů ČR ze strany některých politických sil jak zahraničních, tak i domácích.

Vyústění názorů takových stran  pak vede a akcentům jako jsou např. skandální protektorátní restituce, plošné restituce církví (z nichž některé v rozhodné době ani neexistovaly), útokům na ČSR v letech 1945 – 48 za presidentství p. Beneše.

Proti těmto uvedeným abscesům se podepsané organizace rozhodně staví a žádají Ústavní soud, prezidenta, vládu, Parlament ČR, aby naplňovaly dekretální právo České republiky a eliminovaly útoky zahraničních sil na republikánsko demokratickou podstatu státu Česká republika.

Městský výbor KSČM byl pověřen organizacemi, které tuto deklaraci signovaly zajištěním seznámení veřejnosti s jejím zněním. Jako prvním bylo zvoleno seznámit s touto deklarací zastupitele Brna na jednání Zastupitelstva města Brna 8. října. O zajištění rozdání textu deklarace zastupitelům byla požádána primátorka města.

Celé znění Brněnské deklarace, z jejímž obsahem vyslovil MěV KSČM v Brně souhlas naleznete na webových stránkách MěV KSČM v Brně zde.

Aleš Růčka
tiskový mluvčí MěV KSČM v Brně