Tiskové prohlášení MěV KSČM v Brně ke kauze H-Systému

Komunisté z Brna, stejně jako řada dalších občanů bez ohledu na své politické smýšlení přijali s údivem zprávu o rozhodnutí Ústavního soudu jímž nařídil bývalým klientům H – Systému vyklidit domy v Horoměřicích u Prahy.

MěV KSČM v Brně vnímá, že Ústavní soud rozhoduje především o tom, zda soudy nižších instancí procesně nepochybily. K čemu dospěl nám – občanům České republiky – bylo sděleno. Jako občany ČR nás utvrdil v názoru, že žijeme v právním státě. Současně však vyvolal otázku, pro koho stát právo zajišťuje. Buď pro ty, kteří své úspory použijí na pořízení bydlení pro své dožití, nebo pro ty, které někdo v souladu s právními předpisy o tyto jejich úspory připraví?  Ústavní soud rozhodl ve prospěch druhé skupiny! MěV KSČM vítá iniciativu premiéra republiky konzultovat tuto kauzu s ministryní spravedlnosti. Domníváme se však, že samotná konzultace nic změnit nemůže.

Měv KSČM v Brně proto vyzývá vládu ČR, aby se celou kauzou zabývala a přijala taková opatření, která zajistí, že bývalí klienti zkrachovalého H – Systému se domohou nejen svého morálního práva , ale i všech svých finančních prostředků, o něž byly v rámci platného práva připraveni.

MěV KSČM v Brně současně očekává příslušnou odezvu od Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, i bývalí klienti H – Systému je v dobré víře volili.

V Brně 2. října 2019

Městský výbor KSČM v Brně