Tiskové prohlášení – zrušení veřejných akcí

Výkonný výbor MěV KSČM v Brně na svém mimořádném jednání ve středu 11. března reagoval na Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, konkrétně na zákaz akcí a shromáždění s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Městský výbor dlouhodobě připravoval na sobotu 14. března významnou akci – 4. ročník Brněnského odborného semináře, kterého se pravidelně účastní zhruba stovka účastníků nejen z Brna, ale i z jiných regionů i ze zahraniční.

Výkonný výbor MěV je přesvědčen, že jakákoliv opatření zamezující shromáždění většího množství osob minimálně preventivně přispějí k zabránění šíření koronaviru v příslušné lokalitě a taková opatření plně podporuje. Současně si je jako pořadatel veřejných akcí vědom své odpovědnosti vůči společnosti, a přestože vzhledem k současné situaci nepředpokládá účast převyšující 100 osob jako v minulých ročnících, rozhodl se konání semináře odložit.

Městský výbor současně v souladu s nařízením vlády ČR z dnešního dne o vyhlášení nouzového stavu  ruší všechny veřejné akce, které zamýšlel v následujících 30 dnech pořádat.

V Brně 12. 3. 2020
Martin Říha, předseda MěV KSČM v Brně