Transparentnost nade vše!

Tisková zpráva k zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/18 dne 16. června 2020.

V úterý se ke svému jednání sejdou zastupitelé Brna a občané by měli mít možnost včas se před tímto zasedáním v zákonném termínu nahlédnout do projednávaných materiálů. Bývalo zvykem, že ve čtvrtek tedy pět dnů před zasedáním byly tyto podklady zveřejněny na webu města. Tentokrát tomu tak nebylo a vzhledem k rozsahu (přibližně 190 bodů), tak občan nemá možnost zcela vše důkladně nastudovat! Nejrůznějším občanským spolkům, sdružením i politickým hnutím a stranám, jež nejsou v zastupitelstvu zastoupeny je tak znemožněno přijmout společný skupinový závěr ke konkrétnímu bodu jednání. Ptáme se je to záměr? Současní mocní, když byli v opozici toto kritizovali, dnes se nechovají jinak!

Ptáme se: bude takovou metodou projednáván územní plán? Ano, toto téma také hýbe Brnem. Připravuje se strategický dokument, který má na příštích deset let stanovit rozvoj města! Ale jak se zdá z dosavadních informací, tento dokument nebude zpracován v souladu s dokumentem Vize města do roku 2050. Obzvláště chybí komplexní rozbor toho, co město bude potřebovat. Rozvoj dopravy, zvláště té podpovrchové. Pokud se počítá s růstem počtu obyvatel tak se město bez kvalitní MHD neobejde. Tak trochu nám chybí v připravovaném dokumentu opatření na boj se změnou klimatu a suchem. Zelené střechy město nespasí! Chybí i zapracovaní energetické koncepce! Od útvaru architekta, a vede jí světový odborník, jsme opravdu čekali víc! Územní plán jde na ruku developerům, ke skutečným potřebám města jako by nepřihlížel! Vždyť jde jen o peníze, o občana jde až na posledním místě.

 A našla se i záležitost kolem nové arény! Založena akciová společnost v plném vlastnictví města, v orgánech je však zastoupení pouze koaličních politiků! A co více, proč není tato společnost vtažena do koncernu? To stejné se týká i společnosti COMS? Co se to zase hraje za podivné hry? Co  opozice v zastupitelstvu? Kritizuje takový stav? Ví vůbec co se děje, nebo spokojeně vše odkývá, tak jak známe průběh jednání zastupitelstva v opakovaných scénářích? Občané už by měli otevřít oči. Město pod současm vedením nevzkvétá a bude hůř!

Dovolujeme si upozornit, že máme před sebou krajské volby na podzim letošního roku. Předtím jsou prázdniny a čas dovolených. Přejeme všem občanům města i kraje příjemné prožití letošního léta i když tak trochu omezeného. Načerpejte síly a přemýšlejte nad tím jak se současná politická scéna v Brně rozhodla spravovat naše město. Jistě z těch slibů před dvěma roky nebylo naplněno nic, připomeneme zde jen zrušení Rezidentního parkovaní a byty pro mladé rodiny. Podle toho se rozhodujte již v průběhu léta koho volit v podzimních volbách do krajského zastupitelstva.

V Brně 14. června 2020
Městská rada zastupitelů MěV KSČM v Brně