Ústavní stížnost

Tisková zpráva Městského výboru KSČM v Brně ze dne 18. prosince 2018. 

Městský výbor KSČM v Brně se již v listopadu s uspokojením vyjádřil k usnesení krajského soudu, kterým rozhodl o neplatnosti volby kandidáta KDU-ČSL v Brně – Kohoutovicích a volbě kandidátky KSČM. Současně MěV vyjádřil znepokojení nad postupem tohoto soudu, který přes další zjevné pochybení, k nimž dle názoru MěV v nedávných komunálních volbách došlo zamítl všechny naše ostatní návrhy. Soud nepřistoupil k přepočítání hlasů v řadě dalších volebních okrscích uvedených v podání MěV s odůvodněním, že pro to neshledal dostatek významných indicií.

Vzhledem ke skutečnosti, že proti tomuto rozhodnutí krajského soudu není přípustný opravný prostředek, podal MěV KSČM v Brně dnes prostřednictvím advokáta Doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D. Ústavní stížnost.

Důvodů k podání této stížnosti bylo více. I když soud konstatoval nezákonnost při volbách v městě Brně, za významnou ji vyhodnotil jen pro volby v Kohoutovicích a ne též pro volby zastupitelstev Brna a Brna-středu, jak MěV navrhoval. Jsme nadále přesvědčeni, že výsledky voleb byly nezákonně ovlivněny, přičemž jsme získali 4,13% hlasů do Zastupitelstva města Brna a 3,1% do Zastupitelstva městské části Brno-střed a tento volební zisk tedy není nevýznamný a při kontrolním přepočtu hlasů mohla nastat situace, kdy by překročil 5% a tedy získal mandáty.

Tím, že soud odmítl faktickou kontrolu s cílem ověřit naše tvrzení, učinil volební kontrolu formální ve vztahu k zastupitelstvům Brna-středu a Brna. Přitom týmž rozhodnutím změnil výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice a uznal nezapočítání více než 90% hlasů ve volebním okrsku 23049 Brno-střed. Tedy vůči jinému zastupitelstvu soud naše tvrzení uznal tvrzení a zjistil nezákonnost ve volebním procesu. Přitom šlo o tytéž volby ve stejný okamžik. Jestliže je soudem uznána vada volby do zastupitelstva městské části, je logické, že mohou obdobnými chybami zasaženy i souběžně konané volby do Zastupitelstva města Brna. Soud měl tedy vážné indicie o vadách při sčítání odevzdaných hlasů pro stěžovatele.

MěV KSČM v Brně považuje za věc, která podstatně překračuje jeho vlastní zájmy to, že Ústavní soud může rozhodnout o tom, kdy a za jakých okolností má volební soud přikročit k namátkovému přepočtu hlasů v několika málo vybraných volebních okrscích. Takto koncipovaná soudní kontrola totiž může vést k posílení materiální ochrany správnosti volebního procesu a správnosti volebního výsledku s ohledem na skutečnou vůli voličů. I když k rušení voleb přistupuje Ústavní soud zdrženlivě, zde jde primárně o otázku, zda krajský soud dostatečně poskytl ochranu správnosti voleb. Kdyby přistoupil k namátkovému přepočtu 2-3 volebních okrsků nemusel zjistit pochybení anebo by jej mohl napravit menším zásahem – např. neplatností volby kandidáta. Městský výbor KSČM považuje za zásadní ústavní pochybení to, že se krajský soud procesně efektivnímu a reálně proveditelnému omezeného přepočtu volebních okrsků vyhnul.

Městský výbor KSČM Brno