V Brně z pohádky do pohádky?

Výkonný výbor MěV KSČM v Brně se na svém včerejším jednání zabýval tiskovou zprávou vydanou 20. listopadu tiskovým střediskem Magistrátu města Brna pod titulkem Současné vedení města má za sebou přesně rok práce. Zhodnotilo dosavadní spolupráci a představilo plány na další rok. Výkonný výbor k této zprávě podotýká:

Vážená koalice, tolik vychloubání určitě není na místě! Většinu akcí jste převzali od minulé koalice a je jen správné, že jste je dokončili. O úpravách lze hovořit jen ve věci rezidentního parkování, ale i zde nedošlo k nápravě. Nemýlíme se, když tvrdíme, že volby jste vyhráli právě vy v ODS s programem zrušení rezidentního pakování? Vaše předvolební billboardy, jak je zřejmé na sociálních sítích, to potvrzují! V dopravě a koordinaci jste také nikam nepokročili. Koordinátorka přinesla krásnou reportáž v nejmenovaném deníku, že vlastně nic koordinovat ve městě prostě nejde! Nelžete občanům Brna do očí! Kolabuje systém zdravotnictví, nejsou ambulantní specialisté, na vyšetření a následné ošetření se čeká několik měsíců.

Co nám pomůžou zelené střechy, když neřešíte jak rychle a efektivně zadržet vodu ze zpevněných ploch? Nebylo by snad potřebnější úsilí, které jste věnovali dotačnímu titulu zelených střech směřovat na realizaci plánované a rozpracované akce stavby retenčních nádrží Červený mlýn a Královka, jejichž cílem má být zadržet vodu při lijácích a zabránit povodním? To by jste ale museli přiznat, že jste promrhali šanci získat na tuto akci více než miliardovou dotaci! Ale budeme mít několik zelených střech!

Proč se chlubíte kolik zeleně vysazujete? Není to samozřejmostí řádného hospodáře? Proč DPMB nakupuje staré vyřazené tramvaje a opravuje je? Nemáte na nákup nových? Multifunkční hala na výstavišti? Vy tomu pořád věříte, ale kde najdete zdroje? Utrácíte peníze za technologický park a ano, je z vás vynikající realitní makléř! Odpadky nebudou platit senioři a děti, skrytě to však zatáhnete z veřejných zdrojů, tedy také z peněz daňových poplatníků, i když by to mělo jít z výsledků úspěšného hospodaření městské firmy SAKO Brno.

Nechlubte se dnes, chlubte se za čtyři roky vlády nad městem a pohádky nechte stranou. Za devatero školami, za devatero šalinami … Pokračování zřejmě za rok. Uvidíme.

V Brně 22. 11. 2019

Výkonný výbor MěV KSČM v Brně