VSTŘÍC LETNÍM DNŮM

Vážení příznivci, soudružky a soudruzi, následující letní prázdninové dny nám, což všem ze srdce přeji, umožní konečně si oddechnout a nabrat sil po, snad již končící, době koronavirové.

Tuto dobu jsme přežívali v určité izolaci a všichni tak vítáme postupná uvolňování vládou přijatých restrikcí. To nám umožnilo se na konci května sejít na kulturně společenské akci, kterou pod názvem Dvorek 2020 uspořádal náš městský výbor. Smyslem bylo především opět se sejít a společně vyjádřit podporu a především poděkování všem, kteří se aktivně do boje s pandemií zapojili. Bohužel, počasí nám nepřálo a tak využívám i této možnosti a vyjadřuji upřímné poděkování všem, kteří se do tohoto boje zapojili. Ať už to bylo šití roušek a jejich distribuce, pomoc s nákupy těm, kteří to potřebovali či řada dalších aktivit. Děkuji.

Nicméně, léto je tady a jako každoročně se ti z vás, kteří tu možnost mají, rozjedou na dovolené, chaty a chalupy, budou trávit převážnou dobu na svých zahrádkách. Všem pro tento čas přeji krásné počasí, současně však i naší přírodě přiměřený, tolik potřebný, déšť.
Letošní léto bude na rozdíl od toho loňského poznamenáno přípravou i naší strany na podzimní volby do Zastupitelstva Jm kraje a senátu. Znamená to, že především předsedové a členové výborů základních organizací se musí zdárně zhostit naplnění velice důležitého úkolu – zajistit delegování zástupců komunistické strany do okrskových volebních komisí. I když termín 2. září se dnes může zdát vzdálený, zkušenost nás poučila, že je třeba s naplněním tohoto úkolu začít co nejdříve. Vždyť těch komisí je v Brně 350 a zajistit své členy do všech je skutečně velký úkol. Chtěl bych proto vyzvat i vás, čtenáře Echa, ke zvážení možnosti zapojit se osobně do práce těchto volebních komisí. K tomu drobnou poznámku: osobně jsem toho názoru, že pokud se mám rozhodnout trávit víkend doma nebo ve volebním komisi za 1800 korun (pokud bych byl předsedou za 2200 Kč), pak se, pokud mi to okolnosti umožní, rozhodnu pro tu druhou možnost.

Protože příští Echo vyjde až v září, využívám již nyní možnosti pozvat vás a vaše přátele a známé na zahajovací předvolební akci, která se uskuteční v sobotu 22. srpna u přístaviště na brněnské přehradě. Předpokládáme, že zde strávíme příjemný den zakončený vyjížďkou lodí po hladině přehradní nádrže. Ještě jednou vám všem přeji pohodové prožití letních měsíců.

Martin Říha, předseda MěV KSČM v Brně