Zemřel František Ulbrich

Letos v dubnu si stranická veřejnost spolu s rodinou připomněla jeho významné životní jubileum, když uplynulo 85 let od doby, kdy se narodil. Současně byla uvedena jeho záslužná činnost, kterou rozvíjel jako významný funkcionář KSČ na jižní Moravě. Na MěV KSČ v Brně pracoval jako tajemník na oddělení místního průmyslu a služeb.

Ve funkci vedoucího tajemníka OV KSČ Brno-venkov usiloval o další rozvoj okresu ve všech oblastech života společnosti a nabádal k tomu národní výbory a společenské organizace sdružené tehdy v Národní frontě. Zajímal se též o minulost, kdy rosicko-oslavanský revír v prosinci 1920 a v 16týdenní stávce na rozhraní let 1931 a 1933 vešel i do celostátních dějin Československa. Soudruh Ulbrich se zajímal o události, k nimž došlo v obou uvedených případech a zda se jejich přímí účastníci již vyjádřili o svém působení v nich. Svou dobrou práci v tom sehrály lektorské skupiny dějin dělnického hnutí a KSČ i komise regionálních dějin při OV KSČ Brno-venkov. S potěšením přijal zprávu, že rodák z Rosic a historik Otakar Franěk vydal publikace o těchto událostech a přednášel o nich na seminářích pro stranickou veřejnost i pro ostatní zájemce. Na rozhraní let 1989-1990 byl vedoucím tajemníkem Jihomoravského krajského výboru KSČ a zúčastnil se mimořádného sjezdu KSČ ve dnech

20.-21.prosince 1989. O několik let později napsal vzpomínku na tento sjezd a zajímal se o vývoj naší společnosti i KSČ v období po roce 1968 a příčin, které znamenaly zvrat dosavadního vývoje společnosti a návrat Československa ke kapitalistickému uspořádání poměrů. Soudruh Ulbrich se stal aktivním členem ZO KSČM v místě bydliště i Klubu důchodců v odborové organizací. Na pravidelných setkáních vždy první středu v měsíci hovořil o průběhu mimořádného sjezdu KSČ, jehož se zúčastnil, o změti názorů, které jeho delegáti vyjadřovali od zrušení strany až po vznik nové strany, která by se vyvarovala chyb, k nimž v její politice došlo v minulosti. Bylo zajímavé slyšet o okolnostech, za nichž byla budova JmKV KSČ na Burešově ulici předávána „lidu“ a jak přicházeli zájemci o kádrové materiály pracovníků JmKV KSČ (byly jim včas vráceny) a o disidentech, Stejně jako o zkušenostech z jeho dlouhého působení ve stranických funkcích.

Poslední rozloučení se soudruhem Ulbrichem se uskuteční 7. července 2020 ve 14.45 hodin v obřadní síni krematoria města Brna.

V paměti všech, kteří jsme ho znali, bude soudruh Ulbrich žít jako skromný člověk, schopný poradit si ve všech problémech s jejich řešením.