Zmýlená neplatí

Už na základní škole jsem se učil, že člověk nemůže vědět vše, a tak je důležité, aby si uměl hledat informace a pracovat s nimi. Na 3. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole konaném dne 13. 3. 2019 jsem jako zastupitel naší městské části navrhl bod, jehož předmětem je převod správy majetku svěřeného MČ Brno-Královo Pole ze soukromých externích firem přímo pod naši městskou část. Nejen jako zastupitel, ale i jako strážník městské policie, jsem se totiž za poslední rok setkal se stále se opakujícími stížnostmi na práci a přístup těchto firem. Předmětem neustále se rozrůstajících stížností je nečinnost těchto firem, ať už se jedná o laxní přístup v případě řešení problémů v domech, nekomunikativnost či jejich neochotný přístup k nájemníkům.

Jaké však bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že zastupitelé naší městské části, tedy Vámi zvolení lidé, přicházejí na zasedání zastupitelstva, které se koná jednou za tři měsíce, bez toho, aniž by se zajímali o projednávané body, či si dokonce zjistili potřebné informace. I z toho důvodu mi argumentace pana Šolce, zastupitele za ODS – „Ať se podíváme na situaci na Brno–střed, jak to tam dopadlo se správou“– připadne přinejmenším podivná. Asi se ODS s prvním místostarostou panem Ing. Šolcem bojí nekalých soutěží, ale investiční odbor mají právě pod palcem oni. Tak čeho se bát? Ale pro jistotu byl návrh na převod správy majetku pod MČ Brno-Královo Pole zamítnut.

A tak, když vše převedeme do řeči čísel, tak si nejsem jistý, zda odměna zastupitele za dvě hodiny strávené na zasedání zastupitelstva konaném jednou za tři měsíce je, s ohledem na chybějící vůli a ochotu věnovat se projednávaným bodům, adekvátní. Ostatně, jak se zpívá v písni Waldemara Matušky, člověk za každý svůj omyl zaplatí a moje očekávání, že „Naši – Vaši“ zastupitelé umí hledat a zpracovávat informace, byla naivní. Nečekejte však nějaké házení flinty do žita.

Převodem správy obecních bytů ze soukromých firem přímo na MČ Brno-Královo Pole by totiž došlo k zefektivnění celé agendy, zvýšení právní jistoty občanů, zkvalitnění služeb pro občany a výrazné úspoře financí pohybující se ve stovkách tisíc. A ty můžeme každý rok použít na údržbu našich parků, hřišť atd. Tak uvidíme, jak se zastupitelé na dalším zastupitelstvu, které proběhne opět za tři měsíce, předvedou. To už totiž budou mít veškeré informace naservírované až pod jejich zastupitelský nosánek.

Věřím, že se nám podaří Vaši situaci zlepšit a že lidem bydlícím v obecních bytech a domech s pečovatelskou službou, se brzy bude žít lépe pod správou našeho úřadu.

Petr Jelínek, zastupitel MČ Královo Pole za KSČM