Brno – Komín

Volební program do komunálních voleb Brno – Komín

Stručný volební program MO KSČM Brno – Komín na léta 2018-2022

PRIORITY

1. Oblast bezpečnosti

 • Prosazovat urychlené řešení rekonstrukce křižovatky u benzínové čerpací stanice v Komíně, Kníničská ul. V návaznosti na to prosazovat zavedení trolejbusového spojení z Komína k marketům Penny, Okay a Unihobby.
 • Podporovat omezení tranzitní dopravy obcí a přispět ke zklidnění dopravy zejména při ulici Hlavní a Branka.

2. Oblast bydlení

 • Požadovat zachování stávajícího obecního bytového fondu včetně ekonomicky zdůvodněného nájemného.
 • Pomáhat vedení ÚMČ při zajišťování dostupného bydlení pro sociálně slabé občany.
 • Pro seniory starší 70 let vytvořit podmínky pro dostupné bydlení – nájemné do výše 35 Kč/m2.

3. Oblast zdravotní péče

 • Podporovat rozšiřování zdravotních služeb, zejména pro starší občany.

4. Oblast kultury a sportu

 • Podporovat spolky a sportovní organizace v Komíně a podílet se na zajištění a průběhu Dětského dne v Komíně
 • Podporovat udržování místních kulturních tradic a jejich rozvoj.

5. Oblast životního prostředí a historie

 • Podporovat rozšíření třídění komunálního odpadu v MČ.
 • Provádět kontrolu stavu pohřebiště na Ruském vrchu, podpořit další případnou etapu stavebních úprav.
 • Soustředíme a předáme ÚMČ připomínky a stanoviska občanů k řešení drobnějších problémů životního prostředí, které ovlivňují nálady a spokojenost obyvatel Komína.