Říha: S námi máte na víc, ale musíte jít volit

Stavební technik (specialista – rozpočtář staveb) Martin Říha (51 let) pracuje mj. ve funkci předsedy Městského výboru KSČM v Brně. Kandiduje do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Zeptali jsme se ho, co by dělal a prosazoval, kdyby se rozhodnutím voličů stal členem krajské samosprávy:

* Skoro všechny volební politické subjekty volají především po potřebě zlepšit dopravní situaci. Co ojedinělého přinášejí do tohoto procesu komunisté? Vědí, jak na to?
Máme řešení. Kdysi jsem položil otázku náměstkovi primátora, v jakém stavu jsou komunikace v Brně. Bylo mi sděleno, a je to dohledatelné, že více než 60 % komunikací je ve špatném technickém stavu. Chtěla-li se hledat výmluva na komunisty, tak odpověď je jasná. Životnost komunikací je asi 30 let, tudíž tradiční odkaz, že je to dědictví doby před rokem 1989, neuspěje. Byla prostě zanedbána běžná údržba a plán rekonstrukcí! To se musí znovu nastavit a zajistit financování. Nemalý problém je s novými stavbami. Neustálé brzdění různými ekospolky je už za hranicí! Myslím, že je třeba také změnit legislativu a tyto nepříjemnosti eliminovat! Pak bude možno dopravní situaci v kraji i městě Brně zlepšit. Občané si to nejen zaslouží, ale hlavně to potřebují!

* Stejně tak většina volebních stran volá po nápravě krizové situace v bydlení, kterou přivodily svojí netečností k řešení bytových problémů nemajetných občanů pravicové vlády po r. 1989. Každý se má starat sám o sebe a v tržním hospodářství se nemá spoléhat na kolektivní řešení. Komunisté postavili v 70. a 80. letech okolo každého většího města panelová sídliště, ve kterých žije např. třetina Brňanů. Co postavili za 30 let pro lidi budovatelé kapitalistického blahobytu, tedy kromě vilových čtvrtí „milionářů“ s hypotékou splatnou do důchodu? Jak lze situaci řešit z pohledu komunistů?
Opět pohlédnu do minulosti. Ať chcete nebo nechcete, z mnoha občanů se stali milionáři jen proto, že získali byt z dob před rokem 1989. To je neoddiskutovatelný fakt. Spočítejte si byty na sídlištích a budete překvapení. My máme recept jednoduchý. Je třeba vrátit do naší reality družstevní výstavbu ve větším měřítku. Města, obce, ale i kraj mohou podniknout kroky ke vzniku nových bytových družstev. Ta jsou levnější forma způsobu, kterým dosáhnou občané a především mladí lidé na bydlení bez výrazného zadlužení se na celý život! Před rokem 1989 to šlo! Nyní také, jen opravdu chtít! Samozřejmě jsme si vědomi, že je potřeba hledat i lokality kde stavět. Proto je nutné konečně zpracovat u nás, v Brně, nový územní plán! Ten stanoví a zajistí nové rozvojové plochy pro bydlení.

* Do krize spěje v tržním kapitalistickém režimu také snaha po maximální produkci zisku těženého z využití přírody, polí, lesů. Jak chtějí brněnští a jihomoravští komunisté řešit zlepšení stavu životního prostředí?
To vše, na co se ptáte, je na vědecká práce. V poslední době bojujeme s klimatickou změnou. Stále častěji se vyskytují období sucha. V tomto případě je snaha zadržet vodu v krajině na prvním místě! Jak znám některé kritiky, namítnou, že komunisti meliorovali, odvodňovali krajinu! Ano, bylo období, kdy vody bylo moc a teď je období, kdy se vody nedostává. Jižní Morava měla v provozu před r. 1989 závlahová hospodářství a další chystala. Vodní nádrže pod Pálavou se začaly využívat jako zdroj užitkové vody pro pěstební lány zeleniny i obilovin, ovocné sady a vinice! Ale i my, ve městech, budeme muset zadržovat dešťovou vodu a dokázat ji hospodárně využít. Pro přežití lidského rodu je nejdůležitější najít způsob soužití s přírodou! A proto i naše heslo KSČM zní: Nenecháme jižní Moravu na suchu!

* Dříve se zúrodňovala orná půda odvodňováním mokřadů a hojným organickým hnojením z chlévů. Dnes se naopak půda zavodňuje, aby se z mnohých polí nestala polopoušť. Vinou majitelů a hlavně pronajímatelů polí chybí v ornici humus, který v ní jako houba nasává a udržuje životodárnou vláhu. Jaké postupy k zachování vody v jihomoravské krajině prosazuje KSČM?
Problém velkého nedostatku organické hmoty v půdě je dlouhodobý. S útlumem živočišné výroby a změnou způsobu chovatelství poklesl i zdroj této hmoty pro výživu kulturních plodin. Je problém, že naše zemědělská výroba je decimována společnou zemědělskou politikou EU. Nevidím smysl v tom, že se maso dováží do ČR i přes půl Evropy, když jsme schopni si ho vyrobit sami! Před rokem 1989 bylo Československo soběstačné ve výrobě potravin mírného klimatického pásma. Navíc kontejnery cukru, sušeného mléka či masa putovaly od nás do zahraničí, zejména do arabských zemí. Obnovme původní rozsah zemědělské výroby a mnoho problémů bude vyřešeno. Včetně svízelného nedostatku organické hmoty v chemií „vybičované“ půdě a přinese to také pokles počtu zahraničních kamiónů s potravinami na našich silnicích!

* Jak chtějí komunisté řešit situaci Jihomoravanů, kteří mají více vína ve sklepě, než vody ve studni?
Jižní Morava je vinařská oblast. Jihomoravský kraj každý rok zveřejňuje dotační programy pro výrobu onoho lahodného moku ze „zkapalněného slunce.“ Jsme si vědomi, že pěstování révy k našemu kraji patří, roste v něm 95 procent rozlohy všech vinic v ČR. Vinaři nejlépe vědí, co potřebují k dobré sklizni a produkci a my s nimi na tom spolupracujeme – ostatně mnoho členů KSČM jsou vinaři, takže jsme s nimi v úzkém kontaktu!

* Chystáte se na XI. sjezd KSČM, který má být v listopadu v Brně. Co na něm chcete dosáhnout? Co přinese lidem?
Cílem sjezdu je přijmout nový program, který svým obsahem osloví širší veřejnost. Bude se volit nové vedení strany. Veřejnost jistě zajímá, zda dojde ke změně! Na to odpoví až delegáti sjezdu. Můj názor je takový, že náš program musí být stručný, přijatelný a hlavně srozumitelný pro většinu občanů. Dávat musí jasné odpovědi na výzvy a témata doby, na problémy, které dnes řeší každý z nás. KSČM má vždy velmi propracovaný program. Ovšem způsob, forma, kterou ho předkládá veřejnosti, se ne vždy setkává s užitkem. Tady musíme hodně zapracovat, ale věřím, že to zvládneme. Ostatně KSČM je jediná a poslední strana, která o lidech jen nemluví, ale která pracuje v jejich prospěch.

* Co sám byste rád vzkázal neprivilegovaným lidem práce, kteří žijí v obavách o svoji existenci v nejisté době?
S námi máte na víc, ale vy musíte udělat ten první krok a jít k volbám. Jde o hodně! Nechcete-li, aby nás ovládl demoblok a Andrej Babiš nezačal vládnout s pravicí, pak jediná pojistka je KSČM.

(vž)