„VZPŘÍMIT SE, VÍCE PŘEMÝŠLET A UVÁŽLIVĚJI KONAT!“

Tvrzení, že „na rozdíl od  naší  nevyvinuté demokracie, existuje  v  zemích na západ od našich hranic jakási  „demokracie vyššího typu,“ zdomácnělo u nemalého počtu našich občanů přesto, či  právě proto, že většina z nich  měla minimální  znalosti o skutečných poměrech Celý článek „VZPŘÍMIT SE, VÍCE PŘEMÝŠLET A UVÁŽLIVĚJI KONAT!“

K návrhu nového Územního plánu města Brna

Ten byl v polovině loňského roku zpracovatelem (Kanceláří architekta města Brna) předložen veřejnosti k připomínkování. Stanovisko městské organizace KSČM zpracovala jeho Městská rada zastupitelů MČ za KSČM. Po schválení naším městským výborem jsme jej v řádném termínu do 30. 6. Celý článek K návrhu nového Územního plánu města Brna

Rozhovor s politologem Oskarem Krejčím

V pondělí 11. ledna uveřejnila Naše pravda v Haló novinách pod titulkem Světová válka proti koronaviru vstoupila do závěrečné fáze rozhovor Jaroslava Kojzara s politologem profesorem Oskarem Krejčím. Uveřejňujeme výňatek z tohoto rozhovoru týkající se levice v ČR a KSČM.