Chránit a šířit úplnou historii národa

K pietní vzpomínce na padlé při příležitosti 79. výročí osvobození moravské metropole od okupačních německých fašistů a nacistů (26. dubna 1945) pozvala v pátek občany městská organizace KSČM na Ústřední hřbitov v Brně. Konkrétně na Čestné pohřebiště padlých vojáků Sovětské armády, k pomníku padlých Rumunské královské armády a pomníku 40 popravených českých vlastenců. Odpočívá zde skoro 3600 v Brně a okolí zabitých Rudoarmějců a 1500 Rumunů. Občané a zástupci organizací úctili jejich odkaz položením květin.

Předseda brněnských komunistů Martin Říha na pietním shromáždění občanů zdůraznil, že Brno osvobodila od fašistů před 79 lety Sovětská armáda. To proto, že týž den dopoledne se na stejném místě konala pietní připomínka Magistrátu města Brna, při které bylo řečeno, že „město bylo osvobozeno.“ Ale posluchači se už nedověděli kdo je osvobodil! 

Hlavní projev na Čestném pohřebišti se sochou Rudoarmějce na pylonu, Rumunské královské armády a popravených českých vlastenců přednesl Václav Fišer, člen vedení MěV KSČM. Uvedl: Jednotky pod vedením maršála Sovětského svazu Rodiona Jakovleviče Malinovského postupovaly při Bratislavsko-brněnské operaci II. ukrajinského frontu po těžkých bojích k metropoli Moravy. Brněnská část operace začala 5. dubna 1945 boji o vytvoření předmostí na řece Moravě a vypuštěním Vranovské přehrady rozvodněné Dyji. Vůči sobě tam tehdy stálo 250 000 sovětských a 70 000 rumunských vojáků proti dvěstě padesáti tisícům německých vojáků. Fronta pod Brnem se dala do pohybu 23. dubna 1945 a už tři dny později slavila větší část Brna osvobození od nejen německých fašistů a nacistů. Obce na severu a severovýchodě Brna zůstaly v moci okupační německé armády až do 5. května 1945. 

Co stálo osvobození Brna?

Při osvobozování Brna padlo téměř 20 000 rudoarmějců a Rumunů, z toho 4317 přímo v Brně. Osvoboditelé přišli o více než 160 tanků, samohybných děl a 40 letadel. Přitom zabito bylo 1200 Brňanů. Němci ztratili  přibližně 7000 mužů, z nich 3000 na území města Brna, k tomu 83 tanků a 30 letadel. Bilance škod 2. světové války je poměrně přesná. Nějak poškozený či zasažený byl každý druhý dům ve městě a téměř 1300 domů bylo téměř zdemolováno.

Přes úsilí vynaložené těmi, kteří chtějí přepsat historii podle své potřeby, stále připomínají naše dějiny a historii osvobození z hitlerovské  německé okupace památníky a čestná pohřebiště padlých, jako je na Ústředním hřbitově v Brně a v jeho městských částech a na mnoha místech v obcích při cestě osvobození. Tyto památníky v naší vlasti jsou důkaz pravdivé historie. Také, že není následek bez příčiny, že osvobození předcházela okupace, kdy agresor bylo nacistické Německo. A osvoboditel s daleko nejvyššími ztrátami po odražení útoku na sebe byl Sovětský svaz a jeho Rudá armáda. Osvobození Brna bylo vybojováno v samém závěru 2. světové války v Evropě. Tato válka byla skutečná světová tragedie, která stála svět více než 70 milionů mrtvých lidí. A  ještě více zmrzačených a zbídačených lidí.

Nová válka je pro zbrojaře zlatý důl

Václav Fišer pokračoval v projevu sdělením, že v současnosti nabývá na reálné síle desetiletí trvající úsilí o přepsání národní a mezinárodní paměti, o záměnu viníků za okupanty, úsilí o přeměnu vděku na nenávist. Jsme svědky snahy těžce vydobytou  svobodu a mír znovu obětovat zájmu mocných či spíše nebezpečně duševně nemocných o podrobení si cizím národů v nové válce. To bez ohledu na oběti nejen vojáků, ale především v důsledku strádání civilního obyvatelstva a zničení prostředí vhodného pro život. Do tohoto konceptu plně zapadá trvalé úsilí o zneplatnění několika zásadních poválečných dekretů prezidenta čs. republiky Eduarda  Beneše, odstranění památníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, osvoboditele Prahy, nebo i v Brně  trvalé snahy poškozovat památníky osvoboditelů a všude posilovaná protiruská hysterie pod jakoukoliv záminkou za jakoukoliv cenu. Je historicky ověřené, že na konci takových aktivit je vždy nový konflikt, nová válka za přerozdělení moci ve světě, statisíce a milióny nových mrtvých a mnohonásobně více zraněných. A válka v podstatě již začala.

Památníky jsou doklad pravdivé historie

Dnes je proto zásadní, aby tyto památníky byly zachovány a mohly připomínat obranu míru. Občané se zde sešli k tomu, aby vyjádřili vděčnost  padlým za jejich oběti ve prospěch míru. Díky jim dnes žijeme my, naše děti, obce, národ i vlast. V životě je nezbytné toto vědomí předávat dalšímu pokolení jako základ národního vlastenectví. Už poroto, že vlastenectví je dnes vědomě i nevědomě potíráno a srovnáváno s nacionalismem a fašismem. Ukolébáni po desetiletí trvajícím a zánlivě samozřejmým mírem jsme i my dopustili současnost, kdy empatie a pokora jsou nevýhoda, kde bezohlednost je výhoda, kde velkorysost je vnímána jako slabost, kde úcta k předkům obtěžuje a slovo vlast ztratilo poctivý význam. »Nad hroby padlých jsme zodpovědni za to, že nedovolíme opakování válečného šílenství, které by dnes bylo nepopsatelná apokalypsa – poslední dějství. Nesmíme zapomenout, musíme chránit  a šířit úplnou paměť našeho národa pro budoucnost našich potomků v míru, svobodě a právu s nehynoucím vděkem k osvoboditelům z hrozby chystaného národního zániku. To s poselstvím, že právo, svoboda i současný mír u nás jsou opřeny o hrdinství a vykoupeny životy vlastenců, vědomých si své odpovědnosti ke své vlasti, národu, státu, obci, rodinám,« zdůraznil na závěr Fišer.

Pozval na příští shromáždění občanů

Na Čestném pohřebišti hrdinů 2. světové války na Ústředním hřbitově v Brně pak následoval krátký kulturní program, včetně literárně hudebního pásma Svatá válka a české státní hymny.
Předseda brněnských komunistů též pozval přítomné na oslavu Svátku práce – 1. máje v 10 hodin na brněnské Moravské náměstí. Oslava osvobození od fašismu a ukončení 2. světové války v Evropě bude 8. května ve 12 hodin  na Moravském náměstí u Památníku vítězství se zdařilou sochou rudoarmějce v pozici Zastavte palbu! od národního umělce Vincence Makovského.
(vž)

FOTO – Václav ŽALUD

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera