Válka není dobrý způsob řešení problémů systému

Připomínka 79. výročí osvobození Československa od fašismu se konalo ve středu 8. 5. 2024 v Brně ve dvoře Kounicových studentských kolejí. Ty sloužily gestapu jako věznice před odesláním českých vlastenců do koncentračních táborů nebo na popraviště na místním dvoře zastřelením nebo oběšením. Ve dvoře zabili fašisté skoro půldruhého tisíce nepoddajných Čechů.
Jejich památce a odkazu se na popravišti poklonili a květiny položili zástupci ústředních, krajských i městských orgánů, institucí, spolků a občané.
Velká účast občanů byla poté při pietním aktu KSČM na Moravském náměstí v Brně u Památníku vítězství se zdařilou sochou rudoarmějce v pozici Zastavte palbu! od národního umělce Vincence Makovského. Slavnostní projev tam přednesl člen vedení městské organizace KSČM Václav Fišer. Ten vzpomněl mnichovskou zradu, kterou přinesly Francie a Velké Británie svému smluvnímu spojenci – Československu. V září 1938 se se tito spojenci s fašistickým Německem dohodli „o nás bez nás“ o odevzdání československého pohraničí Hitlerovi. Brzy následovala okupace zbytku Českých zemí německou armádou 15. března 1939. Tyto dvě události přinesly národům Československa mnoho zla a utrpení. Západ vydal svého smluvního spojence – Československo Hitlerovi jako výkupné. Byla to chybná a nemorální taktika „spojenců.“ Při šestileté okupaci Německem přišlo o život 360 000 našich občanů, z toho na třicet tisíc komunistů.

Fišer pokračoval slovy: »Osvobozování našeho státu začalo od východu Rudou armádou spolu s jednotkami dalších států, např. Rumunska nebo Čs. armádním sborem. Významně přispěl i partyzánský odboj, Pražské povstání a svůj podíl má také 106 u nás padlých vojáků USA. Rozhodující podíl na porážce Hitlerovy III. říše měl Sovětský svaz. Jeho armáda ztratila při osvobozování Československa přes 140 000 vojáků. Nesmíme dovolit přepisování dějin! V historii bojů za mír a proti válce komunisté stáli vždy na straně odporu vůči účelovým úpravám výkladu minulosti podle okamžité potřeby mocných. Proto KSČ dostala po 2. svěrové válce výraznou lidovou podporu.«

Podle V. Fišera dnes, po 79 letech, se některým lidem zdá být válka jako dobrý způsob řešení problémů společenského systému. Do válečného konfliktu chtějí zatáhnut ČR. Česká vláda i prezident republiky to vůbec neskrývají! Význam a rozsah obětí 2. světové války je nutné hlasitě připomínat. KSČM jako mírová strana odmítá všechny imperialistické válečné konflikty a agrese.

Připomněl slova prezidenta republiky, armádního generála Ludvíka Svobody, že nikdy nesmíme zapomínat jak lehce jsme svobodu ztratili a naopak jak těžce, za cenu velkého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu, jsme ji dobývali zpět!

Historickému výkladu V. Fišera naslouchali mj. členové auto-motokolony Klubu vojenské historie Sovětské a Rumunské královské armády v dobových stejnokrojích na dobových armádních motocyklech a automobilech i s tehdejším vybavením. Taky lidé v oděvech s vybavení tehdejších partyzánů a občané v oděvním stylu ze 40. let minulého století. Na pietním shromáždění nemohla chybět akce Nesmrtelný pluk s připomínkami na předky přítomných, kteří zahynuli kdekoliv na světě v boji proti fašistům a nacistům. Shromáždění ukončilo kulturní pásmo a státní hymny.

(vž)
FOTO – Václav ŽALUD

K