K novému roku 2021

Vážené soudružky a soudruzi! Vstoupili jsme do roku 2021 s nadějí, že se naše životy a život společnosti vrátí do normálu po prodělaných peripetiích s pandemií v roce 2020. Věřím, že jste načerpali dostatek sil pro další práci jak to jen šlo.

Na počátku roku nás čeká městská i krajská konference v nezvyklém formátu, který jsme ještě nikdy nemuseli takto realizovat. Situace nás k tomu dotlačila. V březnu by se mělo uskutečnit tolik očekávané jednání XI. sjezd KSČM, který byl v důsledku pandemie několikrát odložen. Všichni očekáváme, že sjezd provede změny které vyústí v lepší volební výsledek v parlamentních volbách vyhlášených na 8.a 9. říjen letošního roku. Stranická veřejnost, stejně jako občanská, od nás očekávají změnu politiky i vedení strany a to vše dosti výrazně doleva. Věřím, že jednání sjezdu v Brně bude přelomové a podaří se straně odrazit ode dna! Musíme přijmout moderní akční volební program – program, který lidi osloví a budou mít pocit, že jedině KSČM je tou opravdovou levicovou stranou, která pro občany této země něco dělá. Pro naši politiku musíme hledat spojence!

XI. sjezd se stane hlavní vnitrostranickou událostí letošního roku, kdy si připomene 100. výročí založení KSČM. Bude na nás všech, aby se stal rovněž výraznou celospolečenskou událostí, především tím, že nastartuje další etapu boje o celospolečenské změny. Očekávám od všech členů strany, že se do tohoto procesu aktivně zapojí, především v souvislosti s přípravou voleb, ve kterých zmíněný dobrý výsledek znamená získat alespoň 5 % hlasů a umožnit tak aby se KSČM i nadále mohla podílet na práci poslanecké sněmovny. Začít je třeba co nejdříve, především osobní agitací, a nepolevit až do voleb.

Musíme jasně říci a zdůrazňovat, že odstraněním KSČM z politické mapy ČR dojde k totální demontáži sociálního státu. Výdobytky, např. bezplatné zdravotnictví, důchody, nemocenská, ale i podpora v nezaměstnanosti se ztratí jak pára nad hrncem. Stejně tak nebude řešena otázka státní výstavby  bytů státem či navrácení vody i dalších přírodních zdrojů do rukou českého státu. Postavme hráz těmto snahám, sílícímu antikomunismu, snahám o vyvolávání konfliktů směrem na východ! Občané si mír, prosperitu a sociálně spravedlivou společnost jistě zaslouží.  Přeji mnoho úspěchů a zdraví v novém roce 2021.

Martin Říha, předseda MěV KSČM v Brně