Otevřený dopis MěV KSČM v Brně panu Andreji Babišovi, předsedovi vlády České republiky

Vážený pane premiére, Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Brně se připojuje k řadě gratulantů a do roku 2021 Vám přeje mnoho úspěchů jak při zvládání koronavirové pandemie, tak při řízení naší společné vlasti ku prospěchu všech jejích obyvatel.

Současně si dovolujeme se na Vás obrátit s žádostí o podání vysvětlení. Se znepokojením jsme v předvánočním období zaznamenali informaci o adventní promluvě předáka sudetských Němců pana Berndta Posselta, adresované i českým krajanům, v němž mimo jiné připomněl poválečné vyhnání sudetských Němců z Československa a označil ho za etnickou čistku. Toto pojmenování odporující historické pravdě odůvodnil ročním i delším časovým odstupem od konce války, s nímž Československo Němce vyhánělo. Jasně to tak podle něj svědčí o tom, že nešlo o akt pomsty pod vlivem rozjitřených emocí, ale právě o zmíněnou „čistku“. Ve svém poselství uvádí: „Vyhnání začalo v roce 1945 po druhé světové válce, ale největší část naší národní skupiny byla vyhnána v roce 1946, tedy v době, kdy běžela poválečná obnova, kdy už bylo rok po válce. Moje rodina byla vyhnána v listopadu 1946, tedy více než rok po konci války. To nebyla žádná spontánní pomsta, to byla chladnokrevně plánovaná etnická čistka.“

Vážený pane premiére,
chápeme, že v současné době máte velké množství jiných starostí, máte však k dispozici schopný aparát, který musí sledovat všechny události v celém jejich spektru. Proto jsme s napětím očekávali oficiální vyjádření Vlády ČR či ministerstva zahraničí na tuto promluvu. Bohužel jsme nic takového dosud nezaznamenali. Znamená to snad, že nejvyšším představitelům občanů České republiky tato lživá slova nevadí? Nebo se domnívají, že občané cizí země mohou na adresu České republiky a jejich občanů říkat cokoliv a není třeba reagovat? Nebo se snad dokonce drží fráze „mlčení znamená souhlas“?

Jsme přesvědčeni, že občané republiky si zaslouží znát stanovisko představitelů republiky k takovým drzým a nepravdivým prohlášením záměrně opomíjejícím historická fakta a souvislosti. Právě zejména mladí spoluobčané jsou pak pod dojmem tohoto a obdobných prohlášení mnohem benevolentní při formování svého názoru na tzv. Benešovy dekrety a jsou tak de facto připravováni na souhlas s jejich zrušením. O to snad vládě jistě nejde.

Vážený pane premiére,
pomíjíme další vyjádření p. Posselta týkající se takzvané brněnské Pouti smíření, která podle něj „vyjadřuje protest mnoha Čechů, a zejména mladých Čechů, proti vyhnání a ozřejmuje, že směřujeme k lepší budoucnosti“. Nedivíme se, že současně neuvádí, že proti uskutečňování tohoto pochodu protestuje mnoho Čechů a zejména mladých Čechů, i když měl možnost se o tom osobně přesvědčit. Mimochodem připomínáme, že možnost, že se tato akce koná, umožnil svým přístupem bývalý člen a významný představitel Vašeho hnutí, bývalý primátor pan Petr Vokřál. Však byl za to náležitě odměněn udělením německého železného kříže!

S pozdravem
Martin Říha
předseda MěV KSČM v Brně