K příspěvku zastupitele s. Říhy pro Brněnský metropolitan

V posledním čísle Brněnského metropolitanu byl publikován příspěvek předsedy MěV KSČM v Brně, zastupitele města Brna za KSČM v poněkud netradiční formě:

A je před volbami

?

Brno v současné době trápí doprava denně kolabující na celém území města. Vítáme, že se začalo s dostavbou VMO na Žabovřeské ulici a byly zahájeny intenzívní přípravy v oblasti Tomkova nám. a Staré osady.

Nelze však chválit řešení dopravy v klidu. S tím souvisí například budování JKC a podzemních garáží. Je pro nás nepřípustné, že špatným plánováním dojde k až čtyřleté prodlevě v jejich užívání! Zvláště když v centru chybí, i špatnými kroky stávající koalice, parkovací místa! Nechci jen kritizovat. Například nákup BVV byl dobrou investicí. Pomůže při mnoha realizacích investičních projektů města. Kritiku však zaslouží dvojí metr. Ať už je to při doprodeji bytových domů nebo „transparentních“ směnách pozemků a nemovitostí. Občanovi za ceny obvyklé a tedy nejvyšší, naopak rychlé jednání s podnikatelskými subjekty za odhad! Jaký odhad je, už nikdo nezkoumá a věřte, my jsme na tuto praxi upozorňovali a občanů se zastali.

?

Vážení čtenáři, zdá se Vám tento můj příspěvek s oněmi otazníky divný? Nedivím se a vysvětlím. Ty otazníky původně obsahovaly úvod a závěr tohoto mého příspěvku. Přišli jste tak o text v rozsahu 11 z celkových 24 řádků.  Proč? Vysvětlení vyplývá z doporučení paní doktorky Doležalové, vedoucí právního oddělení MMB: „Příspěvky před blížícími se volbami s přihlédnutím k rozhodnutí Městského soudu sp. zn. 9A 344/2014-61 není možné psát jako předvolební kampaň. Komunikační média obce si totiž musí zachovat korektnost a neutralitu a všechny kandidující subjekty by měly dostat stejné podmínky pro uveřejňování svých příspěvků. Protože však nově kandidující strany a hnutí prostor pro své texty v Brněnském metropolitanu nemají, je nutné postupovat velmi opatrně“. Více naleznete na webových stránkách MěV KSČM v Brně.

Martin Říha, zastupitel, KSČM

Jak je v tomto příspěvku slíbeno, publikujeme na tomto místě celé znění příspěvku s. Říhy, tedy včetně úvodního a posledního odstavce, který nemohl být v metropolitanu otištěn:

A je před volbami

Končí volební období a opět stojíme před řešením otázky, koho zvolit do nové politické reprezentace. Ať už v městských částech nebo celém městě. Nastal čas ohlédnutí, jak se v Brně žije, jak se podařilo naplnit sliby a záměry z roku 2014. Jde o spojité nádoby a proto by rozhodnutí, komu dát ve volbách hlas mělo vycházet z poznání, co zvolená strana či hnutí přinese pro další rozvoj našeho města.

Brno v současné době trápí doprava snad denně kolabující na celém území města. Vítáme, že se začalo s dostavbou VMO na Žabovřeské ulici a byly zahájeny intenzívní přípravy v oblasti Tomkova nám. a Staré osady. Nelze však chválit řešení dopravy v klidu. S tím souvisí například budování JKC a podzemních garáží. Je pro nás nepřípustné, že špatným plánováním dojde k až čtyřleté prodlevě v jejich užívání! Zvláště když v centru chybí, i špatnými kroky stávající koalice, parkovací místa! Nechci jen kritizovat. Například nákup BVV byl dobrou investicí. Pomůže při mnoha realizacích investičních projektů města. Kritiku však zaslouží dvojí metr. Ať už je to při doprodeji bytových domů nebo „transparentních“ směnách pozemků a nemovitostí. Občanovi za ceny obvyklé a tedy nejvyšší, naopak rychlé jednání s podnikatelskými subjekty za odhad! Jaký odhad je, už nikdo nezkoumá a věřte, my jsme na tuto praxi  upozorňovali a občanů se zastali.

Není chlubením, když uvedu, že i naší prací se podařilo leccos prosadit. Bezbariérový přístup v ulici Křenová, rekonstrukce parků, obměna lůžek v ÚN a další. I v opozici se dá něco prosadit a má tedy smysl nás volit. Dovolte abych vám jménem klubu zastupitelů  KSČM poděkoval  za důvěru, kterou jste nám projevili ve volbách i v celém volebním období. Zároveň si vás dovolím pozvat k volbám letošním. Ať už budete volit kohokoliv věřte, že jde o právo vybrat si reprezentaci města, která bude řídit město v dalším období.