K únorovému zasedání Zastupitelstva města Brna (ZMB Z8/24)

Již z letmého prohlédnutí podkladových materiálů, připravených pro řádné jednání ZMB, již druhého v roce 2021, lze získat  mnohé zajímavé informace.

Kupříkladu to, že:

  • město pokračuje s přípravnými pracemi k dostavbě a úpravě nám. Míru;
  • připravuje úpravu tramvajové tratě na ul. Zábrdovická a dopravního napojení ulice Šámalovyv rámci realizace jižního napojení bývalého areálu Zbrojovky;
  • k zajištění jejich kybernetické bezpečnosti a dalšímu zvýšení ochrany citlivých zdravotnických dat občanů bude jen dvěma městským nemocnicím z letošního rozpočtu města poskytnuto celkem přes 24 mil. Kč;
  • jeden z vítězných projektů 3. ročníku participativního rozpočtu města bude oproti odsouhlaseným podmínkám soutěže o pětinu (287 tis. Kč) dražší;
  • konečně dochází k rozumnému oddělení podpůrného financování státních příspěvkových organizací v oblasti kultury od dotačních programů města Brna pro spolkové a soukromé subjekty působící v této oblasti a to i v tomto krizovém roce 2021 v úhrnné částce přes 35 mil. Kč;
  • součastně s tím se městu navrhuje schválit spolkům a nefinančním podnikatelským subjektůmna podporu brněnského vrcholového sportu více jak 70 mil. Kč.

Vedle toho je však městským zastupitelům již standardně navrhováno překročit své normativní opatření, kterým je limitováno použití kladného hospodářského výsledku městských částí z VHČ – bytové hospodářství  jinak, než jeho vrácením do oprav či rozšiřování městského bytového fondu. Opětně je to jen další důkaz nespravedlivě vysokého nájemného v městském (sociálním) bydlení.

V dalším bodě programu ZMB je předložen návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem smluvních vztahů celoměstského odboru zdraví na Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o.. Skrytě se zde ale ukrývá i schválení dodatku, jímž je řešeno předání objektu a pozemků polikliniky „Bílý dům“ z dosavadní přímé správy daného odboru magistrátu na příspěvkovou organizaci, s tím, že příslušné rozpočtové opatření zde není uvedeno (bude řešeno v samostatném materiálu). Další osud „Bílého domu“ – někdejší budovy městské organizace KSČ, v němž vedle stávajícího zdravotnického zařízení jsou i velké víceúčelové zasedací sály s nezbytným hygienickým a restauračním zabezpečením, se tak přesouvá mimo bezprostřední kontrolu zastupitelů a občanů města Brna. Připomínáme, že tuto budovu někdejší KSČ předala městu právě pro potřeby zdravotnictví.

Za povšimnutí také stojí to, že až teprve dnešní koronavirová krize upozornila na neúčelnost a neefektivnost naší účasti v mezinárodní síti Evropské Mozartovy cesty, což v mezinárodním hudebním marketingu logicky omezovalo naši vlastní strategii preference spojení Brna a „domácího“ Leoše Janáčka.

Městská rada zastupitelů MČ za KSČM